MUHASEBE AKADEMİ

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

Verilen depozitoların/teminatların bir yıldan az süreli olması halinde DÖNEN VARLIKLAR grubunda yer alan 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR başlıklı hesapta, bir yıldan uzun süreli olması halinde ise DURAN VARLIKLAR grubunda yer alan 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR hesabında izlenmesi gerekir.

Depozito/teminat verildiğinde bu hesaplar “borç”, geri alındığında “alacak” kaydı yapılır.

Depozito ile ilgili muhasebe kayıtlarının açıklama kısmının ayrıntılı yapılmasında fayda vardır. Uzun süren işlerde yıllar sonra geri alınması gerekli depozitolara ilişkin makbuzların bulunmasında güçlük yaşanabilmektedir. Açıklayıcı muhasebe kaydı bu konuda imdadınıza yetişecektir.

VERİLEN DEPOZİTOLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ

ÖRNEK:

XYZ Ltd. Şti. (A) inşaat işinde kullanılacak su için, ilgili belediyeye 4.000 TL su depozitosunu nakit olarak ödemiştir.

—————— / ——————

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR      4.000

226.01 Verilen Depozitolar

226.01.02 A İnşaatı su depozitosu

100 KASA                       4.000

… Belediyesine …/../… tarih ve sayılı makbuz karşılında A İnşaat işi su depozitosu olarak verilen tutar. Su Abonelik No: …..

—————— / ——————

Depozitonun Geri Alınması durumunda muhasebe kaydı

İnşaat işinin tamamlanması sonrası su aboneliği iptal ettirilmiş ve depozito nakden alınmıştır.

—————— / ——————

100 KASA              4.000

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR      4.000

226.01 Verilen Depozitolar

226.01.02 A İnşaatı su depozitosu

.. Belediyesine …/../… tarih ve sayılı makbuz karşılında A İnşaat işi su depozitosu olarak verilen tutarın geri alınması. Su Abonelik No: …..

—————— / ——————

VERİLEN TEMİNATLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ

ÖRNEK:

XYZ Ltd. Şti. (A) inşaat işi ihalesine girebilmek için, 100.000 TL geçici teminat için Defterdarlık veznesine çek yatırmıştır.
—————— / ——————

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR       100.000

126.02 Verilen Teminatlar

126.02.01 Geçici Teminatlar

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ        100.000

(A) İnşaat işi ihalesi için verilen geçici teminat. ../../…. tarih ve sayılı makbuz karşılğı.

—————— / ——————

ÖRNEK:

… Okul İnşaatı ihalesine girebilmek için X bankasından alınan 100.000 TL’lik geçici teminat mektubu AAA ihale makamına verilmiştir.

—————— / ——————

910 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLULAR    100.000

910.01 AAA İhale makamı

911 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLILAR 100.000

911.01 X Bankası … Şubesi

—————— / ——————

 

vergidosyasi.com

Alıntı yapılamaz. AYNEN YAYIMLANAMAZ. 

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.