MUHASEBE AKADEMİ

ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİ

Her işlem en az iki hesaba yazılır. Bir hesap borçlanırken karşılığı hesap alacaklandırılır.
Borçlanan hesap/hesapların tutarı ile alacaklanan hesap/hesapların tutarı birbirine eşittir.

Çift taraflı kayıt yöntemi aynı zamanda muzaaf metod olarak adlandırılır.

Çift taraflı kayıt yönteminin kullanıldığı muhasebe sistemlerinde aşağıdaki işlemler yapılır:
İşe başlama bilançosunun düzenlenmesi,
Belge ve bilgilerin derlenmesi
Yevmiye defterine kayıt,
Defter-i Kebire kayıt,
Aylık Mizanın düzenlenmesi,
Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması,
Kesin mizanın düzenlenmesi,
Dönem sonu bilançosunun ve dönem gelir tablosunun düzenlenmesi,
Dönem hesaplarının kapatılması,
Yeni döneme geçiş:Hesapların yeniden açılması.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.