VERGİ AKADEMİ

Vergi Planlaması

Vergi planlaması, mükellefler ve kamu açısından ele alınmaktadır.

Mükellefler açısından vergi planlaması (mikro vergi planlaması), kanunlara aykırı olmamak şartıyla ödenmesi gereken vergi yükünün asgariye indirilme çabalarını ifade etmektedir.

Kamu (Devlet) açısından vergi planlaması (makro vergi planlaması) ise, vergi uygulamasında devletin finansal ihtiyacının en uygun kaynaklardan toplumsal gerçekler dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmasıdır.

Ancak, yaygın kullanım mükellefler tarafından yapılan vergi planlamasına ilişkindir. Aşağıdaki açıklama ve tanımlamalar da bu kapsamda vergi planlamasına yöneliktir.

Vergi planlaması kavramı, mükelleflerin vergi yüklerini azaltma amacıyla kanunların tanıdığı haklardan kendileri için en uygunlarının belirlenmesi ve uygulanması çabasının sonucu ortaya çıkmıştır.

Vergi planlaması ile, vergisel avantajlardan maksimum yararlanmak suretiyle yasalara  uygun şekilde, en az vergiyi ödemeye yönelik planlama yapılmaya çalışılır.

Mükelleflerin (işletmelerin) vergiye karşı tepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin vergi mevzuatı çerçevesinde yönetilerek, vergi yükünün en aza indirilmesi amacıyla uygulanan bir vergi tasarrufu sağlama yöntemi  olan vergi planlaması; mükelleflerin, işletme üzerinde oluşacak vergi yükünü en aza indirmek amacıyla vergi kanunlarının kendilerine verdiği hakları en akılcı şekilde kullanarak vergi yüklerini azaltma çabaları  olarak ifade edilebilir. (1)

Bu yönüyle vergi planlamasının vergi kaçırma ve vergi kaçakçılığı ile karıştırılmaması gerekir. Ancak, özellikle uluslararası enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilen agresif vergi planlaması çabalarının vergi kaçırma kapsamında değerlendirildiği ve ciddi bir mücadele alanı olduğunu da belirtmek gerekir.

Vergi indirim, istisna ve muafiyetlerinden yararlanma, uygun amortisman yöntemi tercihi, yenileme fonu, reeskont uygulaması gibi araçlar vergi planlamasında kullanılabilmektedir.

Güncelleme 09.10.2018

vergidosyasi.com

 

Dipnotlar:

(1) Saraçoğlu, F , Çakır, M . (2017). Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 94-106. DOI: 10.20860/ijoses.332275

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.