İADE İŞLEMLERİ

Özelge: Birden fazla katma değer vergisi iadesi tasdik konularının tek bir sözleşmeye bağlanmasının mümkün olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 16700543-205-3   27/01/2014

Konu : Tasdik Sözleşmesi

İlgide kayıtlı talep formunuzun incelenmesinden aynı döneme ait farklı türdeki KDV iadesi için ayrı ayrı YMM tasdik sözleşmesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda görüş istediğiniz anlaşılmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun “Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk” başlıklı 12 nci maddesinde; “Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Tasdik Sözleşmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde ise, ilgililerce yaptırılacak tasdik hizmetinin tasdik sözleşmesine bağlanması ve sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir örneğinin yeminli mali müşavirlerce bakanlığa gönderilmesinin zorunlu olduğu, tasdik sözleşmesinde en az tasdikin amacı, kapsamı, varsa özel nedenleri, yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmetin niteliği ve süresi, tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri, ücret hususlarına yer verileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 16/12/1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, yeminli mali müşavirler ile mükellefler arasında düzenlenen tasdik sözleşmelerinin, bu Tebliğin ekinde yer alan Tasdik Sözleşmesi örneğine uygun olarak düzenleneceği, ve “Tasdik Sözleşmesi”nin I. Bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütunun; 01-İhracatta KDV İadesi, 02-Yeniden Değerleme, 03-Değer Artış Fonunun Sermayeye Eklenmesi, 04-Vakıf Muafiyeti, 05-Kurumlar Vergisi İstisnası, 06-Uluslararası Taşımacılık KDV İadesi, 07-Yatırım İndirimi, 08-Araçlara İlişkin KDV İstisnası, 09-Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi şeklinde kodlanacağı belirtilmiş ve müteakip tebliğlerde bu konulara eklemeler yapılmıştır.

Öte yandan, 06/02/2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliği” ile yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi mevzuatına göre, katma değer vergisinin vergilendirme dönemi genel itibariyle aylık olduğundan, katma değer vergisi beyannameleri de aylık olarak düzenlenmektedir.

Ancak, yeminli mali müşavirlerin mükellefler ile bir takvim yılına ait ve birden fazla dönemleri kapsayan bir tek Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Sözleşmesi düzenlemesi hususu Başkanlığımızca uygun bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; bir takvim yılını aşmayacak şekilde, birden fazla katma değer vergisi iadesi tasdik konularının tek bir sözleşmeye bağlanması ve düzenlenen tasdik sözleşmesinde tasdik konularının ayrı ayrı belirtilmesi şartıyla tek bir sözleşmeye istinaden iade yapılması mümkündür.

Öte yandan, tek bir sözleşmede birden fazla katma değer vergisi iadesi tasdik konularının bulunması halinde, anılan sözleşmeye yönelik bilgi girişi yapılmış konu haricindeki diğer katma değer vergisi konularının elektronik ortamda bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

1 reply »

  1. Merhabalar. Bu özelgede belirtilen sorunla karşı karşıyayız. Yazınızda belirtilen şu cümlede; ”Öte yandan, tek bir sözleşmede birden fazla katma değer vergisi iadesi tasdik konularının bulunması halinde, anılan sözleşmeye yönelik bilgi girişi yapılmış konu haricindeki diğer katma değer vergisi konularının elektronik ortamda bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.” denmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığından kastedilen vergi dairesi midir?

    Beğen

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s