MTV

2018 Yılında Motosikletler İçin Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenecek?

Motosiklet için ödenmesi gereken MTV tutarını hesaplamak için İnternet Vergi Dairesinin aşağıdaki linkine tıklayınız. Burada motosikletin yaşı, silindir hacmi bilgileri girilerek MTV tutarını hesaplatabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki linki tıklayınız.

Linki tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.

motorlu taşıtlar vergisi hesaplama 1

Bu sayfada sarı ile işaretlediğimiz “Hesaplamalar” butonunu tıklayın. Bunun üzerine aşağıdaki ekran açılacaktır.

motorlu taşıtlar vergisi hesaplama 2

Açılan bu ekranda sarı ile işaretlediğimiz “Hesaplamalar” düğmesinin üzerine geldiğinizde aşağıya doğru açılan listede ilk sırada yer alan ve sarıya boyayarak gösterdiğimiz “Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama”.- düğmesini tıklayın.

motorlu taşıtlar vergisi hesaplama 3

Motorlu taşıtlar düğmesini tıklayınca karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır:

motorlu taşıtlar vergisi hesaplama 4

Bu sayfada sarı ile işaretlediğimiz alanı tıklayın aşağıya doğru açılan listede motosikleti seçin. Aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu aşamada aracın yaşı ve silindi hacmi bilgilerini girip “Hesapla” düğmesine bastığınızda motosikletiniz için 2018 yılında ödeyeceğiniz vergi karşınıza çıkacaktır.

motorlu araçlar vergisi hesaplama motosikletler

Örnek motosiklet vergisi hesabına ilişkin görüntü. Aşağıdaki örnekte biz sadece motor silindir hacmi ve aracın yaşı bilgisini girdik (sarı ile işaretlediğimiz alanlar) karşımıza yıllık MTV tutarı çıktı.

motosiklet vergisi hesaplama 2018.PNG

MOTOSİKLER İÇİN MTV TUTARLARI 2018 YILI

197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca motorlu taşıtlar vergisi “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne göre artırılmaktadır.

2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü  aşağıdaki gibi olmuştur:

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

Açıklama: Untitled-1

MOTOSİKLET MTV TUTARLARI 2018

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ

Yukarıdaki tabloya göre örneğin 5 yaşında 300 cm3 silindir hacmine sahip bir motosiklet 218 TL Motorlu taşıtlar vergisi ödeyecektir. Söz konusu motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti OCAK ayı, ikinci taksiti TEMMUZ ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. İkinci taksitin daha erken ödenmesi de mümkündür. Erken ödeme durumunda herhangi bir indirim söz konusu olmaz.

02.01.2018

Güncelleme: 26.10.2018 (GİB’in link adreslerini değiştirmesi nedeniyle)

vergidosyasi.com

 

2 replies »

  1. 2006 model D.27. 4415 .motorsiklet vergi borcu nakadar

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.