BÜTÇE

2017 ve 2018 Yılı Vergi Gelir Kalemleri Karşılaştırması

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine göre, 2018 yılı vergi gelirlerinin alt kalemleri aşağıdaki gibi öngörülmüştür.
 Gelir Vergisi 122,7 milyar lira
 Kurumlar Vergisi 65,8 milyar lira
 Özel Tüketim Vergisi 146,5 milyar lira
 Dahilde Alınan KDV 66,0 milyar lira
 İthalatta Alınan KDV 107,8 milyar lira
 Motorlu Taşıtlar Vergisi 13,6 milyar lira
 BSMV 15,2 milyar lira
 Damga Vergisi 17,8 milyar lira
 Harçlar 23,3 milyar lira
 Diğer Vergiler 20,7 milyar lira

Şekil: Alt Kalemler İtibariyle Vergi Gelirleri (2017 Gerçekleşme Tahmini, 2018 Bütçe Tahmini)

2017 yılı vergi gelirleri ile 2018 vergi gelir tahminleri karşılaştırması

Yukarıdaki verilere göre 2018 yılında da en önemli vergi kalemleri ÖTV ve KDV olmaya devam edecektir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.