GUNCEL

OECD TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİNİN 2017 VERSİYONU YAYIMLADI.

oecd transfer fiyatlandırması rehberi temmuz 2017 versiyonuOECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin 2017 baskısı yayımlandı. 2017 Temmuzunda yayımlanan yeni Rehber,  2015 BEPS raporunda üzerinde anlaşmaya varılan konular ile vuzuha kavuşan diğer bazı hususları da içeriyor. Transfer fiyatlandırması rehberinin 2017 baskısı, esas olarak OECD / G20 matrah aşındırma ve kar aktarımı (BEPS) projesindeki değişikliklerin konsolidasyonunu yansıtmaktadır. Rehber bu açıdan Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi bu alandaki gelişmeleri dikkate alarak önemli ölçüde güncellenmiş.

OECD Transfer fiyatlandırması Rehberi’ndeki yenilikler sadece bazı düzeltmelerden ibaret olmayıp, aynı zamanda ekonomik veya kişisel olarak birbiriyle bağlantılı oluşumların arasındaki transfer fiyatlandırmasına ilişkin kolay anlaşılır ve yerinde kural ve tavsiyeler de içermektedir.

Rehberin 2017 versiyonundaki revizyonda:
• Maddi olmayan varlıklar ( Yeni tanımlanan kategoriler, işlevler, riskler ve DEMPE analizi denilen, Maddi Varlıklara Geliştirme, İyileştirme, Koruma ve Yararlanma donksiyonlarının analizi),
• Düşük katma değerle sağlanan Grup- içi hizmetler,
• Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Kayıt Tutulması (Standartize edilmiş üç kademeli yaklaşım, başka bir deyişle; Ana Dosya, Ülke’den Ülke’ye Rapor ve CbCR),
• Emsal kuralının uygulanması ve yorumlanması için rehber,
• Yerel birikimler, çalışma grupları ve küresel grupların sinerjisi de dahil olmak üzere karşılaştırma faktörleri

gibi unsurlar yer almaktadır.

Rehber, “olağan piyasa değeri” nin belirlenmesi için açık tavsiyeler ve yönlendirmeler sağlamaktadır. Örneğin, aralarında hiçbir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılacak pazarlık sonucu ortaya çıkan fiyat buna örnek verilebilir.

Rehberin daha önceki versiyonları 2009 ve 2010 tarihli. Vergi Denetim Kurulu geçen yılın başlarında Rehberin 2010 versiyonunu Türkçeye çevirerek kamuoyunun faydasına sunmuştu. Rehberin yeni baskısının da VDK tarafından Türkçe’ye çevrilmesinde büyük fayda vardır. Çünkü Rehber 2010 baskısına göre önemli değişikliğe uğradı.

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin 2017 İngilizce versiyonu için TIKLAYINIZ. 

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin 2010 İngilizce Versiyonu için TIKLAYINIZ.

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin 2009 İngilizce Versiyonu için TIKLAYINIZ.

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin 2010 baskısının Türkçe versiyonu için TIKLAYINIZ

10.01.2018

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

4 replies »

  1. Aldığımız bilgiler Vergi Denetim Kurulunun yeni versiyonu çeviri çalışmalarına başladığı yönde.

  2. Umarız VDK yeni versiyonu Türkçe’ye çevirir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.