ÖZELGELER

Özelge: karşılıksız yardımların “602 DİĞER GELİRLER” hesabında izlenmesi gerektiği hakkında.

T.C.

……VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: B.07.4.DEF.0.17.10.00-VUK-2010-03-11 Tarih: 29/03/2013

Konu :

İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunda; ………….Koperatifi olarak ………’da 2005 yılından bu yana faaliyet gösterildiği, Temmuz 2010’dan bu yana kadın ve çocuk merkezi inşaatına başlanmış bulunulduğu, merkezin büyük finansının ………. kuruluşu tarafından desteklenmekte olduğu, ……dan ve yerelden alınan desteklerle inşaata devam edildiği, özellikle ……….dan alınan maddi desteğin karşılığının belgelendirilmesinin istenildiği, bunun bağış makbuzuyla gösterildiği, ana sözleşmenin 16. maddesinin bununla ilgili olduğu, buna istinaden bağış makbuzu kullanıldığı belirtilerek, muhasebeleştirilme hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; aynı maddenin ikinci fıkrasında da, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, ev yiyecekleri imalatı, satışı, okul öncesi kreş hizmetleri, kadın ve çocuk merkezi işletmeciliği faaliyetleri dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatifiniz tarafından …….. kuruluşu ile yerelden alınan desteklerle inşaatı yapılmakta olan kadın ve çocuk merkezi için sağlanan destek tutarlarının gelir olarak kabul edilmesi ve ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, “602 Diğer Gelirler” hesabı; işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme vb. hasılat kalemlerinin izlendiği hesaptır.

Bu itibarla, ……… kuruluşu ile yerelden alınan desteklerle inşaatı yapılmakta olan kadın ve çocuk merkezi için verilen karşılıksız yardımların “602 DİĞER GELİRLER” hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s