VERGİ AKADEMİ

Vergi Maliyeti Kavramı

Vergi maliyeti kavramı da iki farklı biçimde ele alınabilir. Devlet açısından bakıldığında vergilemenin açık maliyetleriyle karşılaşılırken, mükellefler açısından bakıldığında vergilemenin gizli maliyetiyle karşılaşılmaktadır.

Verginin açık maliyeti, gelir idaresinin vergilemeden kaynaklanan giderlerini (binaların yapım,alım,kiralama,alternatif kullanım maliyetleri v.b.) giderlerini içermektedir.

Verginin saklı (gizli) maliyeti ise,mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirirken yaptıkları giderleri içermektedir.Bunlar, danışmanlara yapılan ödemeler,vergi işlerini yürüten personele yapılan ödemeler, ulaşım giderleri gibi maliyet unsurları olabilir.

Aslında konunun iki boyutu vardır. Birincisi Devletin 100 lira vergi toplarken kaç lira harcama yaptığıdır. İkincisi ise, vergi toplamanın vatandaş  üzerine yüklenen gizli maliyetleridir. Vatandaş, Devlete ödediği verginin yanında, vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklere uymak için de maliyetlere katlanır. Ancak bu çalışmada, vergi toplama maliyetinden kastımız, Devletin vergi toplamak için katlandığı maliyettir. Vatandaş üzerinde oluşan maliyetler ayrı ve uzun bir makale konusudur.

Vergi toplama maliyeti vergi literatüründeki vergilemede tasarruf (iktisadilik) ilkesinin de temel konusudur.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TOPLAMA MALİYETİ KONUSUNDA VERİLERİ DE İÇEREN AYRINTILI ÇALIŞMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.