KAVRAMLAR

Teftiş Nedir?

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükte, teftiş sözcüğünün karşılığı “denetim” olarak verilmektedir. Ancak teknik boyutu ile denetim ve teftiş aynı şeyler değildir.

Teftiş; Arapça “fetş” kökünden gelmekte olup, “bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme” anlamında kullanılmaktadır.

Resmi bir otoriteyi içeren teftiş, Latince “specere” bakmak, in-specere içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araştırmak ve soruşturmak anlamlarına gelmekte, bu işi yapan kişiye de müfettiş denilmektedir.

 

Categories: KAVRAMLAR

Tagged as: , ,

Bir Cevap Yazın