vergi incelemesi

Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer

Vergi incelemesinin yapılacağı yer konusu Vergi Usul Kanununun 139 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıda ilgi kanun maddesi ve yargı kararlarına yer verilmiştir:

İlgili Kanun Maddesi


Vergi Usul Kanunu

İncelemenin Yapılacağı Yer
Madde 139
Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır.
İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir.

Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.

İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir.


Konuya İlişkin Yargı Kararları

Danıştay 4. Dairesinin 05.06.2013 tarih ve E: 2010/9908 ve K:2013/4152 sayılı kararı:

“incelemenin dairede yapılabilmesi için yasa hükmünde öngörülen koşullardan herhangi birinin oluşmadan dairede inceleme yapılmasının mümkün olmadığı,hakkında incelemeye başlandığı ve incelemenin konusu hakkında davacıya bilgi verilmeksizin, şifahi talep üzerine davacının teslim ettiği defter ve belgeler üzerinde inceleme yapılması usul yönünden hukuka aykırı olduğundan, bu incelemeye dayanılarak yapılan tarhiyatta ve kesilen cezada da hukuka uyarlık görülmediği, mahsup dönemi geçen geçici vergi aslının aranmayacağı ihbarnamede belirtildiğinden davanın bu kısmı hakkında karar verilmesine gerek bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, kısmen karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı İdarece, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 05/06/2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.”


Danıştay 11. Dairesinin 13.01.1999 tarih ve K: 1999/136 sayılı kararı:

“3065 sayılı Yasanın 29.ve 34 üncü maddelerine istinaden, indirim hakkının yasaya uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına yönelik olduğundan işyerinde inceleme yapılmasını gerektiren bir durum mevcut değildir” 


 

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s