vergi incelemesi

İşyerinde Yapılan Vergi İncelemelerinde Müfettişin Çalışma Saatleri

Vergi Usul Kanununun (VUK) mükellefin hak ve hukukunu gözeten bir yapısı vardır. Bu kapsamda vergi incelemesinin işyerinde yapılması sırasında vergi müfettişinin çalışma saatlerine ilişkin de belirleme yapılmıştır.

Vergi Usul Kanununun “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 140 ıncı maddesi uyarınca vergi incelemesi yapanlar, “Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır);”

Benzer husus, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te de düzenlenmiştir. Yönetmeliğin vergi incelemesinde çalışma saatlerini düzenleyen 14 üncü maddesi aşağıdaki gibidir:

“Çalışma saatleri

MADDE 14 – (1) Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, nezdinde inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar.

(2) Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması gerektiği hallerde, bu işlemler resmi çalışma saatleri dışında da yapılabilir. Bu hallerde, işyerindeki faaliyetlerin sekteye uğratılmaması için gerekli tedbirler alınır.”

14.01.2017

vergidosyasi.com

 

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.