SOSYAL GÜVENLİK

2018 YILI ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ SOSYAL GÜVENLİK UNSURLARININ YENİ TUTARLARI

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ PARAMETRELER

Mevzuatımızda pek çok parametre asgari ücrete endekslenmiştir. Asgari ücretteki değişmelere bağlı olarak bu parametreler de değişmektedir.

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren brüt asgari ücret 2.029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12.-TL olarak açıklanmıştır. Yeni asgari ücret rakamlarına göre değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamların yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere yeni parametreler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.

 

SGK 4-A’lı Sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

a) Özel sektör için:

 • Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

b) Kamu sektörü için:

15/12/2017- 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 

 • 15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 59,25 TL x 16 gün = 948,00 TL
 • 01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 67,65 TL x 14 gün = 947,10 TL
 • 15/12/2017-14/1/2018 dönemi için: 948,00 TL + 947,10 TL = 1.895,10 TL

15.01.2018/27-215/12/2017- 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 444,38 TL x 16 gün = 7.110,08 TL

01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 507,38 TL x 14 gün = 7.103,32 TL

15/12/2017-14/1/2018 dönemi için: 7.110,08 TL + 7.103,32 TL = 14.213,40 TL

15/1/ 2018 ila 14/12/2018 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas
Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı: 33,83 TL

Aylık kazanç tutarı: 1.014,90 TL

15/12/2017- 14/1/2018 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2017 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2017- 14/1/2018 dönemi için;

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 29,63 TL x 16 gün= 474,08 TL
01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 33,83 TL x 14 gün= 473,62 TL
15/12/2017-14/1/2018 devresi için: 474,08 TL + 473,62 TL= 947,70 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları; 

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 67,65 TL
Aylık kazanç tutarı: 2.029,50 TL

15/12/2017- 14/1/2018 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2017 yılı asgari ücretine
göre, ikinci yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2017- 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 59,25 TL x 16 gün = 948,00 TL
01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 67,65 TL x 14 gün = 947,10 TL
15/12/2017-14/1/2018 devresi için: 948,00 TL + 947,10 TL = 1.895,10 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası:

67,65 TL x %6 = 4,06 TL8Günlük)

Çocuk yardımı:

2.029,50 TL x %2 = 40,59 TL (Aylık)

Aile yardımı:

2.029,50 TL x %10 = 202,95 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 202,95 TL Aylık kazanç üst sınırı: 6.088,50 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL x 25 = 1.687,5 TL,
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25 = 12.684,5 TL,

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

(%32,5 üzerinden prim ödenecektir.)

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 25 = 1.687,5 TL,
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25 = 12.684,5 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 25 = 1.687,5 TL,
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25 = 12.684,5 TL,

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

%20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

%32 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınır: 15.221,40 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

%35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

 • Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.
67,65 TL x 15 x = 1014,75 TL,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Prim oranları %34,5 dur.

 • Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 25= 1.691,25 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25= 12.684,50 TL,

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.029,50 x %3 = 60,89 TL, olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.029,50 TL x 2 = 4.059,00 TL x %12 = 487,08 TL, olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.029,50 TL / 3 = 676,50 TL x %12 = 81,18 TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.029,50 TL x %6 = 121,77 TL.

Hizmet borçlandırılması ile yurtdışında geçen sürelerin  borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

 • Alt sınırı: 67,65 TL x %32 = 21,65 L
 • Üst sınırı: 507,38 TL x %32 = 162,36 TL

olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 67,65 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 33,83 TL hesaplanacaktır.

Emzirme ödeneği;

2017 yılında 133,00 TL
2018 yılında 149,00 TL

Cenaze Ödeneği Tutarı;

2017 yılında 531,00 TL

2018 yılı için 595,00 TL

5510 Sayılı Kanuna Bağlı (Sgk) İdari para cezaları İçin Esas Alınacak Asgari Ücret;

5510 Sayılı Kanuna Bağlı İdari para cezaları İçin Esas Alınacak Asgari Ücret 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.029,50 TL’dir.

 

 

1 reply »

 1. hi!,I really like your writing very so much! proportion we communicate extra approximately your article on AOL?

  I require an expert on this area to unravel my problem.
  Maybe that is you! Taking a look forward to see you.

  Beğen

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s