MEVZUAT

2018 Yılında da Geçerli Olacak Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları Muhasebat Genel Tebliğleri ile ilan edilmektedir.

Kamu Mali Yönetimi kapsamında parasal sınırların belirlendiği Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ekindeki tabloya göre 2018 yılında da geçerli olacak kanuni faiz oranı ve temerrüt faiz oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

TABLO: 2018 Yılında da Geçerli Olacak Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

NOT: 2018 yılı 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)

1.1/1/2017 tarihinden itibaren :  Oran %
1.1. 2018 yılı Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
1.2. 2018 yılı Temerrüt faiz oranı
1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
1.2,2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 9,75
2.1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için :
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
2.2.2. Ticarî işlerde (14/12/2Ö14 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 10.5
3.1/1/2014 – 31/12/2014 donemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
3.2. Temerrüt faiz oram
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 11,75

 

 
kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları 2018 yılında geçerli rakamlar

 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.