VERGİ USUL

Özelge: Kredi kartı ile yapılan satışlarda belge düzeni hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8143-367   08/06/2011

Konu : Kredi kartı ile yapılan satışlarda belge düzeni hk.

İlgi dilekçenizde; …Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olarak beyaz eşya ve televizyon satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, şirketinizin büyük alışveriş merkezlerinde şubelerinin bulunduğu, küçük elektrikli ev aletlerinin satışı ve tesliminin bu şubelerden, büyük beyaz eşyaların satışının ise şubelerdeki numune ürünlerden yapıldığı, merkez işyerindeki depodan yapılan sevkiyatın ürünün depoda olup olmamasına göre bir hafta ile bir aylık süreyi kapsadığı, kredi kartı ile yapılan satışlarda bazen üçüncü şahısların kartlarının kullanıldığı ve ürün faturasının ise alıcı adına düzenlendiği, eşyaların depodan çıkışının yapıldığı günde sevk irsaliyesinin ve faturasının düzenlendiği belirtilerek, kredi kartı slipinin çekildiği tarih itibarıyla satış faturasının düzenlenip düzenlenmeyeceği ile kredi kartı ile yapılan tahsilatların mal teslim edilmedikçe alınan avans mahiyetinde olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; ” Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; ” Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmekte olup, 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları; 233 üncü maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden biri ile tevsik olunacağı,…” hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere, fatura tahakkuka ilişkin bir belge olduğundan düzenlenmesi bedelin ödenmesi değil, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlıdır.Bu itibarla, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.Ancak istenilmesi halinde mal tesliminden veya hizmet ifasından önce fatura düzenlenmesi mümkündür.

Bu itibarla, kredi kartı kullananlara mal satışında (ödeme taksiler halinde veya defaten yapılmış olsa da ), kredi kartı sadece ödemeye ilişkin bir araç olduğundan, bu satışa ait fatura malın teslimini takip eden yedi günlük süre içinde tanzim edilebileceği gibi mal tesliminden önce de düzenlenebilecektir.

Ayrıca, mal teslim edilmeden önce fatura düzenlenmesi ve sevkiyatın daha sonra yapılması halinde mal taşınması esnasında düzenlenmesi zorunlu olan sevk irsaliyesinin daha önce düzenlenen fatura ile ilişkilendirileceği tabiidir.

Diğer taraftan, faturası daha evvel düzenlenmiş bir mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin bedelin nakden veya kredi kartı ile sonradan tahsil edilmesi durumunda, bu tahsilat için ayrıca fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak yetkililerce sorulduğunda, sonradan kredi kartıyla yapılan tahsilatların, daha önceki bir tarihte tanzim olunmuş bir belgeye ilişkin (fatura vb.) olduğunun tarafınızca ispatlanması gerektiği tabiidir. Bedelin malı satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartıyla ödenmesi, faturanın malı satın alan adına düzenlenmesini engellemeyecektir.

Ayrıca, kredi kartı slipi ile fatura arasında uyumsuzluk olması ve bu hususun vergi dairelerince sorulması durumunda, farklılığın kredi kartı ile yapılan tahsilatlardan avans ödemelerinden veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerden kaynaklandığı ve mal teslimi ve hizmetin gerçekleşmesi anında Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirildiği “izah” nedeni olarak kullanılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s