DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Vergi Dairesinden “Borcu Yoktur” Yazısı Talep Dilekçesi Örneği

Vergi dairesinden vergi borcu yoktur yazısı talebi için yazılacak dilekçe örneği ile vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

Son düzenlemeler çerçevesinde belli miktara kadar vadesi geçmiş borç bulunması ihale ve benzeri işlemlerde işlem yapmaya engel teşkil etmemektedir. Bu nedenle “borcu yoktur yazısı “ yerine kullanılmak üzere çoğu kez “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” ibaresi tercih edilmektedir. Bu nedenle aşağıda eskiden beri kullanılagelen “Borcu Yoktur Yazı” örneği ve “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” şeklindeki borç yazısı belge örneği ayrı ayrı sunulmaktadır.

1- GENEL BORÇ YAZISI YOKTUR YAZISI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 


 

…. / …/ 2018

……. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                  …….

Dairenizin …………  T.C. Kimlik Numaralı/Vergi Numaralı Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi mükellefiyim. ………………….. kurumuna ibraz edilmek üzere Vergi Dairenize borcumun olmadığına dair yazının hazırlanarak tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES :
İŞ TEL :
CEP TEL :
E-POSTA ADRESİ :


 

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE (BORCU YOKTUR YAZISI) TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


…. / …/ 2018

……. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                  …….

Dairenizin …………  T.C. Kimlik Numaralı/Vergi Numaralı Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi mükellefiyim. ………………….. kurumuna ibraz edilmek üzere VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGENİN (BORCU YOKTUR YAZISI) hazırlanarak tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES :
İŞ TEL :
CEP TEL :
E-POSTA ADRESİ :


 

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE (BORCU YOKTUR YAZISI) HAKKINDA GİB DUYURUSU için linke tıklayınız.

vergidosyasi.com

19.01.2018

Güncelleme 09.02.2018

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.