VERGİ İHTİLAFLARI

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma mı, Yoksa Tarhiyat Sonrası Uzlaşma mı Tercih Edilmeli?

Aşağıdaki çalışmada, mükellefler açısından kritik bir karar aşaması olan uzlaşma tercihi konusu incelenmektedir. Mükellefler, tarhiyat öncesi mi yoksa tarhiyat sonrası uzlaşmayı mı tercih etmelidir? Bu karar verilirken hangi parametreler dikkate alınmalıdır? Yazının bir kısmını veriyoruz. Orjinal yazıyı ilgili siteden okuyabilirsiniz.

Vergi incelemesine alınan mükellefler açısından en kritik aşamalardan birisi nihai inceleme tutanaklarıdır. Bu tutanaklarda vergi inceleme raporunda kullanılacak pek çok husus mükellefe teyit ettirilerek delil niteliği kazanır.

Söz konusu inceleme tutanaklarını önemli kılan diğer bir husus, mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talebininin bulunup bulunmadığına ilişkin kısımdır. Vergi inceleme elemanı mükellef veya temsilcisine “Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi” olup olmadığını sorar. Cevabınıza göre tutanakta, “Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi vardır.” veya “Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi yoktur.” şeklinde iki ibaraden biri yer alır.

Peki, mükellef neye göre tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmalı veya bulunmamalı? Böyle bir karar verilmesi aşamasında, iki uzlaşma türünün ne olduğu ve aralarındaki temel farklılıkların bilinmesinde fayda var. Bu nedenle öncelikle bunlara değineceğiz. Müteakiben, tarhiyat öncesi uzlaşma mı, yoksa tarhiyat sonrası uzlaşma mı tercih edilmeli sorusunun cevaplanmasına yardımcı olacak temel parametreleri sunmaya çalışacağız.

Tarhiyat Öncesi veya Sonrası Uzlaşma Tercihinizi İnceleme Tutanağının İmzalanmasından Önce Netleştirmeniz Gerekir.

Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesine göre tespit edilen vergi ve cezaların henüz vergi dairesine gönderilerek tarh işlemine konu olmadan önce yapılan bir uzlaşma işlemidir. Sadece vergi incelemesine dayalı olarak tespit edilen vergi ve cezalara ilişkindir. Vergi kaçakçılığı kapsamına giren vergi ve vergi ziyaı cezaları uzlaşma kapsamına girmez.

Tarhiat sonrası uzlaşma ise,  ikmalen, re’sen veya idarece salınan vergi ve cezalara ilişkindir. Ancak, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, başka bir deyişle kaçakçılık fiili nedeniyle üç kat olarak vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına girmez.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.