TİCARET HUKUKU

Türk Ticaret Kanununa (TTK) Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası Rakamları