VERGİ USUL

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK AZAMİ SÜRE NASIL HESAPLANIR?

Faturanın düzenlenmesi sırasında uyulacak hususlara Vergi Usul Kanununun “Fatura nizamı” başlıklı 231 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Yukarıdaki bent hükmü 04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenmiştir. Dolayısıyla Kanunun ilk halinde faturanın düzenlenmesi belli bir süreye bağlı tutulmamıştır. 1985 yılında yapılan değişiklik ile fatura düzenleme için azami 10 (on) günlük süre öngörülmüş iken bu süre, 5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere “ 7 (yedi) güne” indirilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeye göre mükellefler, mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin işlemlere ait faturayı azami 7 gün içinde düzenlemek zorundadır. Peki, 7 günlük sürenin hesabı nasıl yapılacaktır? İşlemin gerçekleştiği gün dikkate alınacak mı, yoksa sürenin hesabı takip eden günden itibaren mi başlayacaktır?

Bu konuda müracaat edilmesi gereken düzenleme, VUK’un “Sürelerin Hesaplanması” başlıklı 18 inci maddesidir. Maddeye göre, süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.

Yukarıdaki düzenlemeye göre, fatura düzenleme için öngörülmüş 7 (yedi) günlük azami sınırın hesabında faturanın düzenlenmesi gereken gün hesaba katılmayacak, takip eden günden itibaren yedinci günün mesai saati bitimine kadar fatura düzenlenebilecektir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 08.07.2014 tarihli ve 64597866-105[231-2014]-104 sayılı özelgesinde benzer şekilde görüş vermiştir:

“Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.” 

Örnek 1: 10 Ocak 2018 tarihinde fatura kesilmesini gerektirecek mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleştiğini varsayalım. Mükellef faturayı işlemin gerçekleştiği günde düzenleyebileceği gibi, 17 Ocak 2018 gününün mesai saati bitimine kadar da tanzim edebilecektir. Faturanın bu tarihten sonra düzenlenmesi durumunda, usulsüzlük cezasına muhatap olması söz konusudur.

Örnek 2: 18.10.2017 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi mal teslim edilmiştir. Teslim edilen mallara ilişkin faturanın en geç 25.10.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerekmektedir.

Mükellefler, VUK’ta yer alan fatura düzenlenmesine ilişkin düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, faturada düzenleme için öngörülmüş süre sınırına riayet konusunda hassasiyet gösterilmesi, muhtemel cezai müeyyidelere muhatap olmamak açısından önem arz etmektedir.

e-Fatura ve e-arşiv Faturalarının Düzenlenmesinde 7 Günlük Süre

e-fatura ve e-arşiv faturaların düzenlenmesinde de 7 günlük süre aynen geçerlidir. Bu faturaların 7 günlük süreden sonra düzenlenmesi durumunun Vergi İdaresince tespiti ve bu tespite dayanarak ceza uygulama imkan ve ihtimali daha yüksektir.

Bu nedenle sistemin 7 günden daha eski tarih için e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlenmesine imkan vermesi, VUK açısından fatura düzenlemedeki sürelerle ilgili düzenlemelere aykırılık oluşmadığı ve bu aykırılıkların cezalandırılmayacağı anlamına gelmemektedir. 

Yedi Günlük Fatura Düzenleme Süresi Geçirilirse Ne Olur?

VUK 231/1-5 maddesine göre “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” Bu durumda hiç düzenlenmemiş sayılan faturaya VUK 353/1 uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. 

VUK 353/1’e göre; “Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240(513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 350 TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000(513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 180.000 TL) Türk lirasını geçemez.”

Yukarıdaki düzenlemeye göre, yedi günlük süreden sonra düzenlendiği için hiç düzenlenmemiş sayılan fatura için 2020 yılında 350 TL’den az olmamak üzere fatura tutarının %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

13.02.2018

Güncelleme 08.01.2020

Güncelleme: 05.02.2020

vergidosyasi.com

1 reply »

  1. özel hastaneler faturalarını sgk dönem sonlandırmadan bahsediyorum ayın kaçına kesmeliler tam olarak

    Beğen

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s