VERGİ USUL

Özelge: Mal Sevkiyatının Kısım Kısım Yapıldığı Durumlarda İrsaliyeli Fatura Kullanımı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2010/14-110    29/05/2011

Konu : SEVK İRSALİYESİ

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin …, …, … bayilikleri yaptığınız, bazı dönemlerde bazı ürünlerde iskonto kampanyaları yapıldığı, bu gibi durumlarda müşterilerin fazla miktarda mal talep ettikleri, depo sorunları nedeniyle bu malların farklı günlerde kısmi sevklerle istendiği, şirketiniz faturalı irsaliye kullandığından dolayı bu sevkleri yapamadığınız ve müşteriler ile sorunlar yaşadığınızı belirterek faturasını kesmiş olduğunuz müşteri mallarını farklı günlerde kısmi sevklerini nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgi istenilmektedir.

Bilindiği gibi, 211 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından irsaliyeli fatura adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir.

Bahsi geçen tebliğin (d) bendinde “malı satan mükellefler irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlemeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

İrsaliyeli faturanın iki nüshası mutlaka malı taşıyan araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde irsaliyeli faturanın iki nüshası da ibraz edilecektir. …..” denilmekte. (e) bendinde de “İrsaliyeli fatura” da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev’i, miktarı, fıyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde “irsaliyeli fatura” hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 232 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, mükelleflerin faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabilecekleri belirtilmiş ayrıca, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenleyebilecekleri belirtilerek irsaliyeli fatura düzenlemeleri halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacağı bildirilmiştir.

Bu nedenle, faturası düzenlenmiş malların farklı günlerde kısmi sevklerle istenildiği durumlarda, her bir kısmın sevk edilmesi sırasında sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Diğer taraftan, kısım kısım sevk edildiği hallerde, malın sevk irsaliyesi düzenlenerek müşteriye teslimini takip eden 7 gün içinde fatura düzenlemek suretiyle işlem yapılabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s