KURUMLAR VERGİSİ

Emisyon Primi İstisnası

Anonim Şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları payların itibari değerini aşan kısmı emisyon primi olarak anılmakta ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Diğer bir değişle bu tür bir gelir unsuru şirket bakımından öz kaynaklarda bir artış meydana getirmesine rağmen kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Emisyon primi bilançonun pasifinde, Öz kaynaklar bölümünde, Emisyon primi adı altında bir hesapta izlenir. Ticaret Kanunu bakımından “genel kanuni yedek akçe” olarak sınıflandırılmakta, bu özelliği ile ihtiyari yedek akçe veya dağıtılmayan karlar sınıflamasının dışında kalmaktadır. (1)

Emisyon Primi İstisnası

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluşan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.  İstisna, anonim şirketlerin portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançları kapsamamaktadır. (2)

 

Kaynaklar: 

(1) Zeki Kurtçu, Emisyon Primi ve Vergi ile İlgili Hususlar, http://www.verginet.net/dtt/1/emisyon-primi-vergi.aspx

(2)  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.