GELİR VERGİSİ

7103 sayılı Torba Yasadan Kadın Çalışanlara Kreş ve Güdüz Bakımevi İstisnası Çıktı.

7103 sayılı Torba Kanunun 4 üncü maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan ücretlerde istisnaya yeni bir istisna eklendi. İstisna kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi şeklinde sağlanan menfaatlere ilişkin. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine 16 numaralı bent olarak eklenen kreş ve gündüz bakımevi istisnasına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibi:

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

İstisna uygulamasında, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverence doğrudan sağlanması durumunda sağlanan menfaatin tamamı ücretten istisna iken, işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmeyen durumlarda istisna için üst limit ve bazı şartlar öngörülmüştür:

1- Ödemeler doğrudan hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefine yapılacaktır. Çalışana ödeme yapılmayacaktır. Çalışan doğrudan yapılan ödemeler ücretin unsuru olarak değerlendirilecek ve istisnadan yararlanamayacaktır.

2- İstisnadan yararlanacak çocuk sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak her bir çocuk için istisna tutulacak tutar asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşamayacaktır. 2018 Mart ayı itibariyle istisna tutarı 304 lira 42 kuruşu geçemeyecektir. Ancak Maliye Bakanlığı bu tutarı  asgari ücretin brüt tutarının %50’sine kadar artırma yetkisine sahiptir. Bu yetki kullanılırsa istisna tutarı her bir çocuk için 1.015 TL’ye kadar çıkabilir.

3- İstisna tutarının üzerindeki menfaatler de istisnadan yararlanamayacak ve ücrete dahil edilerek vergilendirilecektir.

İstisna düzenlemesi olumlu bir düzenlemedir. Hükumetin nüfus politikası ile de uyumludur. Ancak, istisnanın sadece kadın çalışana sağlanması eşinden ayrılmış ancak küçük çocuğu erkek çalışanın velayetinde olan durumlar açısından ayrımcı bir uygulamadır.  Düzenlemenin amacının kadın iş gücüne katılımının teşviki olması da bu durumu değiştirmez. Uygun tarzda düzeltilmesi hakkaniyete daha uygun olur. 

Ayrıca, öngörülen istisna tutarının ortalama kreş ve gündüz bakımevi bedellerinin çok altında olduğu da ayrı bir eleştiri konusu olarak ileri sürülebilir. Bu kapsamda da Maliye Bakanlığına verilmiş asgari ücretin %50’sine kadar artırma yetkisinin ivedilikle hayata geçirilmesi şıkkı değerlendirilebilir.

NOT: 05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kreş teşvikine ilişkin yetki kullanılmış ve istisna tutarı her bir çocuk için asgari ücretin brüt tutarının %50’si  (1.015 TL) olarak belirlenmiştir. 

31.03.2018

vergidosyasi.com

 

İlgi duyanlar için söz konusu istisnaya ilişkin değişiklik öngören 7103 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin gerekçesi aşağıdaki gibidir:

“MADDE 4- Madde ile, kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla, işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin vergi dışı bırakılması sağlanmaktadır.

Düzenlemede, işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmaktadır. Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

 

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s