vergi incelemesi

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE TOPLAM SAYISI

Vergi inceleme raporlarının işleme konulmadan önce yetkili komisyonlar marifetiyle değerlendirilmesi suretiyle raporların vergi mevzuatına uygunluğunun sağlanması amacıyla VDK Grup Başkanlıkları bünyesinde “Rapor Değerlendirme Komisyonları”; aynı amaca yönelik olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur.

Ayrıca, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 4/A maddesi hükmü çerçevesinde Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında bir tane İhtisas Rapor Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının (İhtisas Rapor Değerlendirme Komisyonları dahil) A, B, C ve Ç Grupları itibarıyla dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: VDK Grup Başkanlıkları Bünyesinde Oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonları

grup başkanlıkları bünyesinde oluşturulan rapor değerlendirme komisyonları rdk.PNG

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.