vergi incelemesi

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları (2017)

Vergi Müfettişlerince yazılan vergi inceleme raporlarında önerilen tarhiyat ve cezalara ilişkin olarak tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Tablo: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları
tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçları 2017

Kaynak: VDK Faaliyet Raporu 2017

Yukarıdaki tabloya göre; uzlaşma talep edilen tutarların sadece %39.1’i uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Uzlaşmak üzere tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarından uzlaşma talebinde bulunulan tutarların %60.9’u için uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma vaki olmamıştır. Bu oran oldukça yüksektir. Uzlaşılmak için masaya oturan mükelleflerin önemli bir bölümünün masadan uzlaşamadan kalktığı anlamına gelmektedir.

Uzlaşma ile sonuçlanan tutanaklara göre vergilerin %98’i üzerinde uzlaşılmış, %2 vergiden vazgeçilmiştir. Buna karşılık uzlaşma ile sonuçlanan tutanaklara göre uzlaşmaya konu cezaların %19,9 u üzerinde uzlaşılmış, başka bir deyişle cezaların %80,1’inden vazgeçilmiştir.

01.04.2018

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.