MALİYE BAKANLIĞI

Vergi Müfettişi Sayısı, Kıdem, Unvan ve Cinsiyet İtibariyle Dağılımı (31.12.2017 İtibariyle)

31.12.2017 tarihi itibarıyla Vergi Müfettişlerinin sayısı ve bağlı bulundukları gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

güncel vergi müfettişi sayısı 2018.PNG

Vergi denetim kurulunun denetim insan kaynağının %63’ü Vergi Müfettiş yardımcılarından %35’i Vergi Müfettişlerinden ve %2’si Vergi Başmüfettişlerinden oluşmaktadır.

Unvanlar İtibariyle Dağılım

vergi müfettişlerinin unvanlara göre yüzde dağılımı.PNG

Cinsiyet İtibariyle Vergi Müfettişlerinin Oransal Dağılımı:

cinsiyet itibariyle vergi müfettişlerinin yüzde dağılımı.PNG

Hizmet süreleri (kıdem) itibariyle Vergi Müfettişlerinin Dağılımı

hizmet süreleri kıdemleri itibariyle vergi müfettişlerin yüzde dağılımı.PNG

Vergi Müfettiş Yardımcısı oranındaki yükseklik nedeniyle Vergi Denetim Kurulu insan kaynağının önemli bir kısmı az tecrübeli personelden oluşmaktadır. Başkanlıkta görev yapan Vergi Müfettişlerinin %60 ’ının hizmet süresi 0-5 yıl, %20’sinin hizmet süresi 6-10 yıl, %7’sinin hizmet süresi 11-15 yıl, %2’sinin hizmet süresi 16-20 yıl, %4’ünün hizmet  süresi 21-25 yıl, %7’sinin hizmet süresi 26 yıl ve üzeridir.

Kaynak: VDK Faaliyet Raporu 2017

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.