vergi incelemesi

Vergi Türleri İtibarıyla İnceleme Sonuçları: Rekor KDV ve ÖTV’de

2017 yılında Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen vergi incelemelerinin vergi türleri itibarıyla sonuçları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo: Vergi Türleri İtibariyle Vergi İnceleme Sonuçları: Bulunan Matrah Farkı, Tarhı İstenen Vergi ve Kesilmesi Önerilen Ceza Tutarları (2017)

vergi türleri itibariyle vergi incelemeleri.PNG

Yukarıdaki tablodan açıkça görüleceği üzere vergi türleri itibariyle Katma Değer Vergisi incelemeleri başı çekmektedir. Onu Özel Tüketim Vergisi ve Kurumlar Vergisi izlemektedir.

Grafik: Vergi Türleri İtibariyle Vergi İncelemelerinin Oransal Dağılımı (2017)

vergi türleri itibariyle verg incelemeleri oransal dağılım.PNG

Tarhı istenen vergi tutarı içinde KDV %51,84 ile başı çekerken, ÖTV %23,07 ile onu takip etmektedir. Mükellef sayısı açısından en büyük grubu oluşturan Gelir Vergisi ise %2,38 ile 7. sırada yer bulabilmektedir.

31.03.2018

vergidosyasi.com

 

Kaynak: VDK Faaliyet Raporu 2017


 

İlgi Duyanlara, vergi türleri itibariyle vergi inceleme sonuçlarının daha ayrıntılı verilerini içeren tablo aşağıda sunulur:

Tablo: Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarının Vergi Türleri ve Cezalar İtibariyle Ayrıntılı Verileri

vergi türleri itibariyle vergi inceleme sonuçları ayrıntılı resen ikmalen ceza türleri.PNG

Kaynak: VDK

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.