KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisinde (KDV) Vergiyi Doğuran Olay Ne zaman Meydana Gelir?

Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği an önem arz eder. KDV’de vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi konusu KDV Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca KDV’de Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b)Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,

e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

f)[1]

g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

h)[2]

ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ,[3]

j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,[4]

k) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi.[5]

Anında meydana gelir.

DİPNOTLAR:

[1] 4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile kaldırılmıştır. (Yürürlük 29/7/1998) Kaldırılan hüküm “Amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması,”

[2] 3316 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük 1/12/1986) Kaldırılan hüküm “Kiraya verme işlemlerinde kullanıma terkedilmesi,”

[3] 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin E fıkrası ile “fiili ithalin yapılması,” ibaresi “gümrük beyannamesinin tescili,“ ibaresi ile değiştirilmiştir. (Yürürlük 1/8/1998)

[4] 4503 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile “gümrük hattından geçilmesi” ibaresi “gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması” ibaresi ile değiştirilmiştir. (Yürürlük 5/2/2000)

[5] 5904 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenmiştir. (Yürürlük 3/7/2009)

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s