HARÇLAR

TAPU HARÇ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM (1994-2018)

Konut alım-satım işlemleri dâhil, gayrimenkullerin devri nedeniyle alınacak harçların oranında geniş bir bant içinde çok sık değişikliğe gidildiği aşağıdaki tablodan görülmektedir.

Tablo : Tapu Harç Oranlarındaki Değişimler (Harçlar Kanunu’na Ekli IV Sayılı Tarifenin 20/a Maddesi)

Uygulama Dönemi Oran (Binde)*
22.09.2012-Devam Ediyor 20**
01.01.2010-21.09.2012 16,5
01.07.2009-31.12.2009 15
29.03.2009-30.06.2009 5
01.01.2001-28.03.2009 15
01.01.2000-31.12.2000 12,5
01.01.1999-31.12.1999 10
07.05.1994-31.12.1998 48
01.01.1994-06.05.1994 40
*Söz konusu oran, devreden ve devir alandan ayrı ayrı alınmaktadır. Dolayısıyla bir konut satış işlemi için toplam harç oranı tablodaki oranların ikiyle çarpımı sonucu bulunan orandır.
** 05.05.2018 tarihli ve  2018/11674 sayılı BKK ile işyeri ve konutlar için 05.05.2018 ila 31.10.2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) konut ve işyeri için oran binde 15 olarak belirlenmiştir.  Bir nevi kısmi vergi tatili (tax holiday) uygulamasına gidilmiştir. 

Tapu harcı oranları, dönemler itibariyle çok yüksek oynaklığa sahip olmuştur. Belirlenen en düşük oran ile en yüksek oran arasındaki fark 9,6 kattır. Alıcı ve satıcının ödemesi gerekli harç oranı birlikte değerlendirildiğinde 1998 yılında gayrimenkul devir işlemleri nedeniyle tapuda ödenmesi gereken harç miktarı gayrimenkulün değerinin %9,6’sına kadar ulaşmıştır. Oranların bu derece sık değişimi, tapu harcı oranlarının bazen vergi gelirlerini artırma amacı ile yükseltilmesi, ekonomik durgunluk dönemlerinde ise ekonomik canlılığı artırmak için oran indirimine gidilmesi şeklindeki vergi politikalarının bir yansıması anlamına gelmektedir.

Harç miktarının sunulan hizmete göre yüksekliği, uygulanan vergi ve ekonomi politikalarına bağlı olarak harç oranlarının sık sık değişmesi dikkate alındığında, tapu harçlarının geleneksel anlamda “harç” kapsamında değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Söz konusu tapu harçlarının gayrimenkul alım-satımında söz konusu olan, değer esaslı bir tür işlem vergisi niteliğine dönüşmesinden bahsetmek mümkündür.

07.05.2018

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

3 replies »

  1. Yazıda geçici süreli düşük oran uygulamasına ilişkin notta bu hususa ve mevzuat dayanağına yer verilmiştir.

    ** 05.05.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı BKK ile işyeri ve konutlar için 05.05.2018 ila 31.10.2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) konut ve işyeri için oran binde 15 olarak belirlenmiştir. Bir nevi kısmi vergi tatili (tax holiday) uygulamasına gidilmiştir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.