VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

AT YARIŞINDA KAZANILAN İKRAMİYEDEN NE KADAR VERGİ KESİLİR?

At yarışında kazançlı biletlerden ne kadar vergi kesilir?

At yarışları sonucunda kazanılan ikramiye vergi sistemimizde ivazsız intikal olarak değerlendirilerek vergilendirilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca: “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.”

Kazanılan ikramiye tutarının Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda her yıl için belirlenen istisna tutarını aşan kısmı için %20 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

Buna göre, at yarışları üzerine düzenlenen müşterek bahisler sonucunda ödenecek ikramiyelerin istisna tutarını (2018 yılı için 4.656-TL, 2019 yılı için 5760 TL, 2020 yılı için 7.060 TL) aşması halinde, ikramiyelerin istisna tutarını aşan kısmı üzerinden % 20 oranında ikramiyenin yarışsevere ödendiği anda vergi kesilmektedir. Bunun haricinde yarışseverlerin başka bir beyanda bulunması gerekmemektedir.

Örneğin; 2019 yılı için 21.760,00 TL ikramiye veren herhangi bir oyun türü için, ikramiye tutarı 5.760 TL’yi aşan kısmı olan 16.000,00 TL’ nin %20’ luk kısmı ( 3.200,00 TL ) vergi olarak bilete ödeme yapıldığı anda kesilmektedir. Sonuç olarak, vergi tutarı düşüldükten sonra bu bilete 18.560 TL ödeme yapılmaktadır. Bu vergi nihai tutar olup, ikramiye kazananın ayrıca veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermesi gerekmemektedir.

vergidosyasi.com