BELEDİYE GELİRLERİ

Müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisi uygulaması hakkında

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/3

Konusu :Müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisi uygulaması hakkında
Tarihi : 26/04/2007
Sayısı : BGK-1/2007-1

İlgili olduğu maddeler :Belediye Gelirleri Kanunu 19, 20 ve 21

1-Giriş

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan müşterek bahislerden alınan eğlence vergisi uygulamasına ilişkin olarak, 21/03/2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyun­la­rı Ha­sı­la­tın­dan Alı­nan Ver­gi, Fon ve Pay­la­rın Düzen­len­me­si Hak­kın­da Kanunla yapılan değişiklikler bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenlemeler

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabi olup verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

5602 sayılı Şans Oyun­la­rı Ha­sı­la­tın­dan Alı­nan Ver­gi, Fon ve Pay­la­rın Düzen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nunun 10 uncu maddesinin (6) numaralı bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

– 19 uncu maddesinin (4) numaralı bendi “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması”,

– 20 nci maddesinin (2) numaralı bendi “Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar”,

– 21 inci maddesinin (II) numaralı bendi “Müşterek Bahislerde: 5”,

olarak değiştirilmiştir.

Kanunun 22 nci maddesinin (2) numaralı bendine göre, müşterek bahislerde her aya ait verginin, o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilmesi ve aynı sürede ödenmesi gerekmektedir.

3. Sonuç

5602 sayılı Kanunla müşterek bahislerden alınan eğlence vergisi uygulamasına ilişkin olarak yapılan bu düzenlemeyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen müşterek bahisler eğlence vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca, müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisinin matrahı ve oranı yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen müşterek bahislerin her ne ad altında olursa olsun 5602 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/04/2007 tarihinden itibaren eğlence vergisinden istisna tutulması,

– Müşterek bahislere ait eğlence vergisinin, iştirakçilerden tahsil edilen toplam tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden % 5 oranının uygulanması suretiyle hesaplanması,

– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dışında müşterek bahisleri düzenleyenler tarafından, Kanunun 20 nci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen matrah üzerinden % 5 oranının uygulanması suretiyle hesaplanan her aya ait eğlence vergisinin, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi,

gerekmektedir.

Örnek: ABC kurumu tarafından düzenlenen at yarışı için katılımcılardan 708.000.- YTL tahsil edilmiştir. Bu tutar üzerinden iç yüzde uygulanmak suretiyle (KDV oranı %18 olarak dikkate alındığında, KDV’li bedel X KDV oranı/100+KDV oranı) 108.000.- YTL KDV hesaplanmıştır.

Bu durumda, eğlence vergisinin matrahı (708.000 – 108.000) 600.000.- YTL olacaktır. Bu tutara, müşterek bahislere uygulanan % 5 oranının uygulanması suretiyle eğlence vergisi, 30.000.- YTL olarak hesaplanacaktır.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s