ESKİ VERGİLER

Eski Vergiler: Dış seyahat harcamaları Vergisi

Geçmişte uygulanmış vergileri ilgilenenlerin bilgisine sunmak için eski vergiler klasörü oluşturmaya karar verdik. İşte bunlardan birisi: Dış Seyahat Harcamaları Vergisi (foreign travel expenditure tax). Bu verginin konu, matrah ve oranlarına bakınca, yurtdışına çıkış harcına edilecek söz kalmıyor.

Aşağıdaki vergi 1963’ten 2989 sayılı Kanunla 1984 yılında kaldırılıncaya kadar uygulanmış.


Dış seyahat harcamaları Vergisi Kanunu
(Resmi Gazete ile yayımı : 23 . 2 . 1963 – Sayı : 11342)

Kanun No. 196, Kabul tarihi 18.2.1963

BİRİNCİ BÖLÜM
Konu, mükellef ve istisnalar

Konu ve vergiyi doğuran olay
MADDE 1. — Türkiye’deki şahısların her türlü dış seyahatlerdeki harcamaları (Mahsup suretiyle satınalmanlar dâhil) bu kanun gereğince Dış seyahat harcamaları Vergisine tabidir.
Türkiye’de mukim gerçek kişilerle Türkiye’de mukim olsun veya olmasın fiilen Türkiye sı­ırları içinde bulunan gerçek kişiler ve Türkiye’de mukim tüzel kişiler Türkiye’deki şahıs addolunurlar.

Ancak Türkiye’de büro, acenta veya temsilcileri vasıtasiyle faaliyette bulunan tüzel kişiler, Türkiye’de mukim olup olmadıklarına bakılmaksızın, münhasıran bu faaliyetleri dolayısiyle Türkiye’deki şahıs addolunurlar.

Mükellef ve vergi sorumlusu
MADDE 2. — Dış seyahat harcamaları Vergisini, dış seyahat sebebiyle harcamalarda bulunan şahıslar öder.
Birinci maddenin şümulüne giren harcamalar için döviz veya yolcu veya bagaj bileti satanlar bu kanunun uygulanmasında vergi sorumlusu addolunur.

İstisnalar
MADDE 3. — Aşağıdaki fıkralarda sayılan harcamalar Dış seyahat harcamaları Vergisinden müstesnadır :
a) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Bakanlığınca belli edilecek usullere uyularak, harice tedavi maksadiyle gideceklerin veya hariçte tedavi göreceklerin giderleri ve bunların gidiş ve dönüş yolcu ve bagaj bilet bedelleri (refakat halinde de aynı istisna hükmü uygulanır.)
b) Yurt dışında devamlı olarak görevli bulunan memur ve hizmetlilerle Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kamuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâ­hilinde Maliye Bakanlığından izin alınmak sure tüyde Türkiye’deki şahısların hariçte tesis edilecekleri şube, büro ve temsilciliklerde çalışacak memur ve hizmetlilerle öğrencilerin gidiş ve dönüş yollukları dışındaki aylık ödenekleri, kitap, defter, sömestr ücreti ve benzeri adlar altındaki istihkakları,
c) Geçici görev yollukları dışında, yurt dışına bilgi, görgü ve uzmanlıklarının artırılması için, Türkiye’deki aylık, ücret ve ödenekleriyle gönderilenlerin istihkakları
d) Gemi ve uçak personelinin istihkakları,
e) Doğrudan doğruya döviz karşılığında veya yolcu ve bagaj bilet bedeline tekabül eden miktarda dövizin bu maksatla bozdurulmuş olduğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası ile satın alınan bilet bedelleri ve bagaj ücretleri,
(Diplomatik pasaport hâmili yabancı elçilik, konsolosluk mensuplariyle askerî ve sivil misyonlar mensuplarına yapılacak bilet satışlarında (e) fıkrasındaki tevsik şartı aranmaz.)

İKİNCİ BÖLÜM
Matrah ve nisbet

Matrah
MADDE 4. — Dış seyahat harcamaları Vergisinin matrahı Türk parası kıymetini koruma
mevzuatına göre dış seyahat harcamaları için tahsis edilen meblâğ ile Türk ve yabancı hava, deniz, kara taşıma kumpanyalarının Türkiye’deki şube, acenta, büro ve temsilcileri tarafından satılan yolcu ve bagaj biletlerinnin Türk Lirası tutarıdır.

Matrahın tâyininde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilân edilen döviz satış fiyatları; efektif döviz satışlarında, esas kur ile azamî satış fiyatı arasındaki fiilî satış fiyatları nazara alınır.

Nisbet
MADDE 5. — Dış seyahat harcamaları Vergisinin nisbeti % 50 dir.
Vergi tutan 500 liradan az olamaz.
İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından mukaveleleri tasdik olunmak suretiyle yurt dışına gönderilen işçilerin dış seyahat harcamaları bu asgari vergiye tabi değildirler.

KANUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s