KATMA DEĞER VERGİSİ

OECD VE TÜRKİYE’DE KDV GELİRLERİNİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ YERİ

OECD’nin tüketim vergi trendlerini incelediği 2016 yılına ait raporundan aldığımız, ülkelerin kdv gelirlerinin toplam gelirler içindeki yerine ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.

Şekil: Toplam Vergiler İçinde KDV’nin Payı 2014

oecd ülkeleri ve türkiyede kdv gelirlerinin toplam gelirler içindeki yeri.PNG

Yukarıdaki verilere göre Türkiye OECD ortalamasının çok az üzerinde gözükmektedir. Bu haliyle çok da dramatik bir pozisyonda olduğumuzu söylemek güç. Dolaylı vergilerde OECD ortalamasından asıl ayrıştığımız vergi türü özel tüketim vergileri.

Özel tüketim vergileri ile ilgili veriler için TIKLAYINIZ. 

vergidosyasi.com

10.06.2018

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.