VERGİ USUL

Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin 500 Sıra No.lu VUK Tebliği

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi en son 2004 yılında yapılmış olup, bu tarihten sonra anılan maddenin aradığı şartlar oluşmadığı için mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler tarihi maliyetle kalmıştır.

Son yıllarda enflasyon oranında yükselme de dikkate alınarak, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır. 

7144 sayılı Kanunla Kanuni altyapısı hazırlanan Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin olarak 6.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.