AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

MASAK Mevzuatına Göre Uyum Görevlisi Kimdir?

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede finansal kuruluşlar olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş yükümlü olarak belirlenmiştir. Bazı yükümlü gruplarında, ilgili kuruluşta kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelenin etkin yürütülmesi için bu konuda uzman bir uyum görevlisinin bulunması şart koşulmaktadır.

Kara para aklama mevzuatına göre uyum görevlisi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla, yükümlülerce tayin edilen gerekli yetkiyle donatılmış görevliyi ifade etmektedir.

Uyum görevlisi, bulunduğu kurumun personelidir. Kurumunda kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli sitemin kurulması, eğitimlerin yapılması, gerekli raporlamaların yerine getirilmesi türü görevleri yerine getirir. Örneğin şüpheli işlem bildirimleri, uyum görevlisi istihdam edilen yükümlülerde bu kişiler tarafından MASAK’a bildirilir.

18.07.2018

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.