AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Türkiye’de Karapara Aklama ile Mücadele Tarihi

Türkiye’de Karapara Aklama ile Mücadelenin Tarihsel Gelişimi 1980’lere kadar uzanmaktadır. Ancak asıl gelişim 1990’lı yılların ikinci yarısından itibarendir.

Aşağıda Türikeyenin aklama ile mücadele çabalarının Kronolojisine yer verilmiştir.

Tablo: Türkiye’de Aklama ile Mücadele Tarihi

4 Aralık 2017 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14/12/2017 TARİHLİ VE 30270 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
07 Aralık 2017 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:17) 07/12/2017 TARİHLİ VE 30263 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
31 Mart 2017 ÖDEME KURULUŞLARI İLE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ YAYIMLANDI.
02 Şubat 2017 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:16) 02/02/2017 TARİHLİ VE 29967 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
10 Ağustos 2016 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:15) 10/8/2016 TARİHLİ VE 29797 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
29 Temmuz 2016 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA 14/4/2016 TARİHLİ VE 6704 SAYILI KANUNLA EKLENEN “İŞLEMLERİN ERTELENMESİ” BAŞLIKLI 19/A MADDESİNE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN  “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK” 29/7/2016 TARİHLİ VE 29785 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
 11 Mayıs 2016  SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 MAYIS 2016 TARİHLİ VE 29709 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
 10 Mayıs 2016  YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜROLARI) İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ YAYIMLANDI.
26 Nisan 2016 26 NİSAN 2016 TARİHLİ VE 29695 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 14.4.2016 TARİHLİ VE 6704 SAYILI KANUNUN 29 UNCU MADDESİ İLE 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE, 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI TEDBİRLERİN UYGULANMASINA DAİR HÜKÜM EKLENDİ.
26 Nisan 2016 26 NİSAN 2016 TARİHLİ VE 29695 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 14.4.2016 TARİHLİ VE 6704 SAYILI KANUNUN 20 NCİ MADDESİ İLE 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA “İŞLEMLERİN ERTELENMESİ” BAŞLIKLI 19/A MADDESİ EKLENDİ.
 13 Nisan 2016  “MÜŞTERİNİN TANINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE GERÇEK FAYDALANICININ TANINMASI” BAŞLIKLI REHBER YAYIMLANDI.
18 Mart 2016 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 14) 18 MART 2016 TARİHLİ VE 29657 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
30 Mart 2015 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 30.03.2015 TARİHLİ VE 29311 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
4 Şubat 2015 FAKTORİNG, FİNANSMAN VE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ YAYIMLANDI.
 28 Kasım 2014 SİGORTA VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ YAYIMLANDI.
25 Ağustos 2014 13 SIRA NO’LU MASAK GENEL TEBLİĞİ, 25 AĞUSTOS 2014 TARİH VE 29099 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.BANKALAR, SERMAYE PİYASASI ARACI KURUMLARI VE DİĞER YÜKÜMLÜLER İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERLERİ YAYIMLANDI.
 28 Haziran 2014  5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK (MADDE 9/A, MADDE 13) ÖNGÖREN, TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6545 SAYILI KANUN 28 HAZİRAN 2014 TARİH VE 29044 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
 21 Haziran 2014  12 SIRA NO’LU MASAK GENEL TEBLİĞİ, 21 HAZİRAN 2014 TARİH VE 29037 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
11 Haziran 2014 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 11 HAZİRAN 2014 TARİH VE 29027 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
 11 Haziran 2014 TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ, 11 HAZİRAN 2014 TARİH VE 29027 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
 11 Haziran 2014  5 SIRA NO’LU GENEL TEBLİĞDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILAN 11 SIRA NO’LU MASAK GENEL TEBLİĞİ, 11 HAZİRAN 2014 TARİH VE 29027 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
10 Haziran 2014 AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK VE MALÎ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, BAKANLAR KURULUNUN 2014/6381 SAYILI KARARI İLE 10.06.2014 TARİH VE 29026 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
19 Kasım 2013 5 SIRA NO’LU GENEL TEBLİĞDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILAN 10 SIRA NO’LU MASAK GENEL TEBLİĞİ, 19 KASIM 2013  TARİH VE 28826 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
31 Mayıs 2013 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 31.05.2013 TARİHLİ VE 28663 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
16 Şubat 2013 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 16 ŞUBAT 2013 TARİHLİ VE 28561 SAYILI RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Kasım 2011 5549 KANUN’UN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 2 KASIM 2011 TARİHLİ VE 28103 SAYILI, 662 VE 666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İSE (MÜKERRER) 28103 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
10 Temmuz 2011  5549 SAYILI KANUN’UN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 646 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 TEMMUZ 2011 TARİH VE 28561 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
29 Haziran 2010 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 29 HAZİRAN 2010 TARİH VE 27626 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
5 Şubat 2010 AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 5 ŞUBAT 2010 TARİH VE 27484 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Ocak 2010 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 02 OCAK 2010 TARİH VE 27450 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Ocak 2010 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 02 OCAK 2010 TARİH VE 27450 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Ocak 2010 9 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ 2 OCAK 2010 TARİH VE 27450 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
9 Temmuz 2009 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 282. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN “SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU”NUN TANIMINDA VE CEZASINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GETİREN 5918 SAYILI “TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASİNA DAİR KANUN” 9 TEMMUZ 2009 TARİH VE 27283 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
26 Mayıs 2009 8 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ 26 MAYIS 2009 TARİHLİ ve 27239 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Aralık 2008 7 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ 2 ARALIK 2008 TARİH ve 27072 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
27 Eylül 2008 6 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ 27 EYLÜL 2008 TARİH ve 27010 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BU TEBLİĞ İLE AYNI ZAMANDA 1,2,3,4 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.
26 Eylül 2008 “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 26 EYLÜL 2008 TARİH ve 27009 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
16 Eylül 2008 “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK” 16 EYLÜL 2008 TARİH ve 26999 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
15 Nisan 2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 NİSAN 2008 TARİH VE 26848 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
9 Nisan 2008 “5 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ” 9 NİSAN 2008 TARİH VE 26842 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
9 Ocak 2008 “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK” 9 OCAK 2008 TARİH VE 26751 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
7 Kasım 2007 “TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ GENEL TEBLİĞİ” RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
4 Ağustos 2007 “AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 4 AĞUSTOS 2007 TARİH VE 26603 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
2 Nisan 2007 FATF’IN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ TUR KARŞILIK DEĞERLENDİRME RAPORU YAYINLANDI.
28 Mart 2007 SUÇ KAYNAKLI GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ZAPTEDİLMESİ VE MÜSADERE EDİLMESİ VE TERÖRÜN FİNANSMANI HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
18 Ekim 2006 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
4-15 Eylül 2006 FATF HEYETİ TÜRKİYE’YE ÜÇÜNCÜ TUR KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME ZİYARETİNDE BULUNDU.
18 Mayıs 2006 YOLSUZLUĞA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
25 Kasım 2005 AVRUPA BİRLİĞİNİN 2005/60/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ YAYIMLANDI .
16 Mayıs 2005 TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ELKONMASI VE MÜSADERESİ HAKKINDAKİ 198 Sayılı AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ İMZAYA AÇILDI.
22 Ekim 2004 TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE ALANINDA FATF TARAFINDAN 9. ÖZEL TAVSİYE YAYINLANDI.
16 Haziran 2004 SUÇ KAYNAKLI GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ZAPTEDİLMESİ VE MÜSADERE EDİLMESİ HAKKINDA 141 Sayılı AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (STRASBOURG KONVANSİYONU) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
27 Şubat 2004 AML/CTF METODOLOJİSİ FATF GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ.
14 Ocak 2004 AVRUPA KONSEYİ’NİN 27.01.1999 TARİHLİ YOLSUZLUĞA DAİR CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
1 Ocak 2004 TÜRKİYE YOLSUZLUĞA KARŞI DEVLETLER GRUBUNA (GRECO) ÜYE OLDU.
10 Aralık 2003 YOLSUZLUĞA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
18-20 Haziran 2003 FATF GENEL KURULUNDA “REVİZE EDİLMİŞ FATF 40 TAVSİYE” KABUL EDİLDİ.
17 Nisan 2003 AVRUPA KONSEYİ’NİN 04.11.1999 TARİHLİ YOLSUZLUĞA DAİR ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
30 Ocak 2003 BM SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (SASMUS) TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
10 Kasım 2002 4 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
7 Şubat 2002 3 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
12 Ocak 2002 “TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI” YAYIMLANDI.
10 Ocak 2002 TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR BM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
28 Aralık 2001 AVRUPA BİRLİĞİ 2001/97/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ YAYIMLANDI .
Ekim 2001 “TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE” FATF MİSYONUNA İLAVE EDİLDİ. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA FATF TARAFINDAN 8 ÖZEL TAVSİYE YAYINLANDI.
27 Eylül 2001 TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR BM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
13 Aralık 2000 SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELE HAKKINDA BM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN İMZALANDI.
01 Şubat 2000 OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANDI.
9 Aralık 1999 TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR BM SÖZLEŞMESİ YAYINLANDI.
26 Mayıs 1999 SINIRÖTESİ SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE BU SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA (SECI) İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI.
3-5 Kasım 1998 FATF HEYETİ İKİNCİ KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE İNCELEMELERDE BULUNDU.
20 Ağustos 1998 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİRESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
Haziran 1998 TÜRKİYE EGMONT GRUBU ÜYESİ OLDU.
31 Aralık 1997 4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİNCE KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN 1 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞi İLE ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN BİLDİRİM USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 2 SIRA NUMARALI MASAK GENEL TEBLİĞi RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.
17 Aralık 1997 OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
15 Eylül 1997 KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
2 Temmuz 1997 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR 4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK VE MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
17 Şubat 1997 MALİYE BAKANLIĞI BÜNYESİNDE MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) KURULDU VE FİİLEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI.
19 Kasım 1996 4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNYÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
22 Kasım 1995 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELER KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BM SÖZLEŞMESİNİ (VİYANA KONVANSİYONU) ONAYLANDI.
9 Haziran 1995 EGMONT GRUP” KURULDU.
25 Eylül 1991 TÜRKİYE FATF’YE ÜYE OLDU.
10 Haziran 1991 AVRUPA BİRLİĞİ 91/308/EEC SAYILI “MALİ SİSTEMİN KARAPARANIN AKLANMASI AMACIYLA KULLANILMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KONSEY DİREKTİFİ” YAYIMLANDI.
8 Kasım 1990 SUÇ KAYNAKLI GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ZAPTEDİLMESİ VE MÜSADERE EDİLMESİ HAKKINDA AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (STRASBOURG KONVANSİYONU) İMZAYA AÇILDI.
Temmuz 1990 FATF TARAFINDAN 40 TAVSİYE YAYINLANDI.
Temmuz 1989 MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ (FİNANCİAL ACTION TASK FORCE- FATF) KURULDU.
20 Aralık 1988 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELER KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BM SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) BM TARAFINDAN İMZALANDI.
12 Aralık 1988 BASEL KOMİTESİ İLKELER BİLDİRİSİ YAYIMLANDI .
27 Aralık 1980 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN “SUÇ KAYNAKLI PARANIN SAKLANMASI VE TRANSFERLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER HAKKINDAKİ R (80) 10 SAYILI TAVSİYE KARARI” KABUL EDİLDİ.

Kaynak: Tablo, masak.gov.tr sitesinden alınmıştır.

Bir Cevap Yazın