pasaport harcı iadesi için verilecek dilekçe örneğiHARÇLAR

Yersiz veya Hataen Ödenen Pasaport Harcı Nasıl Geri Alınır? İade Talep Dilekçesi Örneği

Pasaport mevzuatı farklı pasaport türleri öngörmektedir. Bu pasaportların bir kısmı harca tabiyken bir kısmı değildir. Vatandaşlar harca tabi olmayan bir pasaport işlemi nedeniyle harç ödeyebilmektedir. Yersiz yere hataen ödenen pasaport harcı iadesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda yersiz veya hataen ödenen pasaport harcı iadesi konusunda yapılması gerekenleri özetledim. Ayrıntılar aşağıda:

Pasaport Harcının İadesi İçin Ne Yapılmalı?

 Pasaport işlemleri sırasında bazen hatalı olarak veya herhangi bir nedenle yersiz yere harç ödenmesi söz konusu olur. Bu tür durumlarda ilgili belgelerle, harçlara bakmakla yetkilendirilmiş vergi dairesi müdürlüğünden söz konusu harcın iadesini talep etmeniz gerekir.

İade Talebi Hangi Vergi Dairesine Yapılır?

Yersiz veya hataen ödenen pasaport harcı iade talebini pasaport işlemi yaptığınız ildeki harçlara bakan vergi dairesinden talep etmeniz gerekir. Harçlar konusunda yetkili vergi dairesi veya iade talep edilecek vergi dairesi için 189 nolu numaraya tekabül eden Alo Maliye olarak da bilinen VİMER‘den yardım alabilirsiniz.

Pasaport Harcının İadesinde Hangi Belgeler İstenir?

Yersiz veya hataen ödenen pasaport harcı iadesinde esas olarak iki adet belge talep edilmektedir:

1- Harç ödeme makbuzu veya harç ödemesine ilişkin banka dekontu,

2- Daha önce emniyet müdürlüğünden alınan şu anda ise nüfus müdürlüğünden alınacak söz konusu harcın pasaport işleminde kullanılmadığı ile ilgili bir yazı.

Yukarıdaki belgeleri aşağıda örneğini verdiğimiz dilekçe ekiyle sunabilirsiniz. Dilekçede harcın niçin hatalı ödendiği veya yersiz hale geldiğini belirtmeniz önemlidir.

Pasaport Harcı İade Talep Dilekçesi Örneği

Söz konusu iki yazıyı aşağıdaki formata benzer şekilde düzenlenecek dilekçeye ek yaparak, hataen veya bir türlü yersiz şekilde ödediğiniz pasaport harcını talep edebilirsiniz.

Pasaport harcının iadesine ilişkin talep dilekçesi örneği: Aşağıda yer alan dilekçede yer alan harç tutarları yerine tarafınızdan ödenen harç tutarlarını yazmanız gerektiğini hatırlatalım.

hataen yersiz yere ödenen pasaport harcının iadesine ilişkin yazı örneği.PNG

Pasaport Harcı Ne Kadar Sürede İade Edilir?

Vergi dairesi söz konusu belgeleri incelemekte ve yaklaşık bir ay gibi bir süre içinde harç tutarını verdiğiniz banka hesap numarasına havale etmektedir. Bu süre, ilgili vergi dairesinin çalışma hızına göre farklılık gösterebilmektedir. Bazen iki üç aya çıkması söz konusudur. İadenin çok uzaması durumunda iade talep ettiğiniz vergi dairesine başvurabilirsiniz.

Posta Yoluyla veya Başka Bir Kişi Aracılığı ile İade Talebi Mümkün mü?

Pasaport harcı iadesi için iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla da iade talebinde bulunmanız mümkündür. İmzalı dilekçe ve ilgili evraklar tamam ise başka bir kişi tarafından söz konusu evraklar yetkili vergi dairesine verilip, evrak kayıt numarası alınarak işlemin takibi de yapılabilir. Ancak, paranın iade edileceği ibanın, harcı yersiz yere ödeyen kişiyle uyuşmasına dikkat etmek gerekir.

10.08.2018

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Kısmen veya tamamen yayımlanamaz.