KATMA DEĞER VERGİSİ

EKMEKTE KDV ORANI KAÇTIR?

Mevcut durumda ekmekte KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır. Ekmeğin buğday unundan veya başka bir undan yapılmasının KDV oranı açısından önemi yoktur. İçinde katkı maddesi de KDV oranını etkilememektedir.

Ekmekte daha önce %1 ve %8 şeklindeki iki farklı KDV oranı uygulaması 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla son bulmuştur. 13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kararı öncesinde ekmekte iki farklı KDV oranı söz konusu idi. Bunlar %1 ve %8 idi. Genel olarak ekmekte KDV oranı %1’di. Ancak, ekmeğin buğday unu dışındaki bir undan yapılması veya buğday unundan yapılmasına rağmen içindeki katkı maddelerinin toplamda %5’i geçmesi durumunda KDV oranı %8 olarak uygulanmakta idi.

Ancak, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ÖTV’ye tabi olanlar dışındaki tüm gıda ürünlerinin KDV oranının %1 olarak belirlenmesi sonrasında ekmekte KDV oranı %1’dir. Ekmeğin yapıldığı unun veya katkı maddesinin önemi kalmamıştır.

KDV Oranlarına İlişkin Kısa Bilgi Notu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre KDV’nin kanuni oranı %10’dur. Ancak, Kanun daha önce Bakanlar Kuruluna mevcut durumda ise Cumhurbaşkanına bu oranı %1’e kadar indirme veya %40’a kadar artırma yetkisi vermiştir. Bu yetkinin kullanılması sonrasında üç farklı KDV oranı söz konusu olmaktadır. Bunlar %1 ve %8 şeklindeki indirimli KDV oranlarıyla %18 şeklindeki genel KDV oranıdır.

Bir ürünün tabi olduğu KDV oranını tespit için KDV oranlarına ilişkin olarak “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar“ın güncel haline müracaat etmek gerekmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre; Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;   

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 (Genel Oran)

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 (İndirimli Oran)

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 (İndirimli Oran)

olarak tespit edilmiştir.

Ekmek, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (I) sayılı listede yer aldığı için %1 oranında KDV’ye tabidir.

23.08.2018

Güncelleme 29.03.2023

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.