VERGİ AKADEMİ

1965’ten Günümüze Vergi Yükü İstatistikleri: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve Türkiye Karşılaştırmalı

Vergi Yükü Nedir?

Vergi yükü kavramı, söz konusu olduğu kapsama göre farklı şekillerde tanımlanabilir. Bu kapsamda ilk akla gelen vergi yükü kavramları:

  • Toplam (genel) vergi yükü
  • Kişisel vergi yükü
  • Objektif vergi yükü
  • Subjektif vergi yükü
  • Net vergi yükü
  • Gerçek vergi yükü
  • Bölgesel vergi yükü
  • Sektörel vergi yükü

Toplam vergi yükü, vergi sistemlerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir göstergedir.

Toplam vergi yükü bir ülkede genellikle bir yıllık dönemde ödenen vergilerin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYH) oranı olarak tanımlanmaktadır. Toplam (genel) vergi yükü, bir yönü ile kişilerin toplam gelirlerinden kamuya aktardıkları payı ifade etmektedir.

Toplam vergi yükü aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

Toplam Vergi Yükü = Vergi Gelirleri Toplamı / GSYH

Tarihsel Süreçte Vergi Yükünün Gelişimi

Tarihsel süreçte vergi yükünün gelişimine ilişkin istatistikler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu tabloda seçilmiş ülkeler ile Türkiye’nin 1965’ten günümüze vergi yükü rakamlarına yer verilmiştir.

Tablo: 1965-1916 Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örneklerinde Vergi Yükü İstatistikleri

vergi gelirlerinin gsyh'ya oranı genel vergi yükü.PNG

Türkiye’de vergi yükü 1965 yılında GSYH’nın %10.6’sı iken 2016 yılında bu oran %25,5 olmuştur. Artış oranı %140,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde OECD ülkelerinin ortalama vergi yükü %24,8’den %34,3’e yükselmiştir. Artış oranı ise %38,3 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılına gelindiğinde Türkiye’nin toplam vergi yükü OECD ortalamasının altındadır. Ancak, zaman içindeki artış trendi OECD artış trendinin çok üzerinde gerçekleşmiştir.

04.09.2018

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

2 replies »

  1. Yorumunuz için teşekkürler. Belirttiğiniz husus zaten açık bir şekilde görülmektedir. Malumu ilam yerine, dikkat edilmeyen özellikli konuya, tarihsel süreçteki gelişime vurgu yapılmıştır. Konunun olumlu veya olumsuzluk içermesinin değerlendirme açısından bir önemi bulunmamaktadır. Selam ve saygılar.

  2. Bu tabloyu Vergi yükünde en iyi üçüncüyüz demeden, olumsuz yorumlamayı başarıp, bütün dikkati olumsuzluk üzerine yönlendirdiğiniz için tebrik ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.