GENEL

İlk Resmi Gazete ve Yeni Türkiye’nin İlk Kanunu bir Vergi Kanunu: “Ağnam-ı Resmiyye Kanunu”

Vergi devlet sisteminin vazgeçilmezi. Vergisiz ordu kuramazsınız. Kamusal giderleri karşılayamazsınız. Bu nedenle yeni bir devlet kuruluşunda öncelikle finansman boyutuna önem verilir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi Gazete çıkarmaya karar vermiştir.  Ceride-i Resmiye’ isimli resmi gazetenin 7 Ekim 1920’de kurulması kararlaştırılmış, 7 Şubat 1921’de ise ilk sayısı çıkarılmıştır.

Çıkarılan ilk sayının birinci sayfasından bir görüntü aşağıdaki gibidir:

cerideyi resmiye ilk resmi gazete nüshası şubat 1921 ilk vergi kanunu ağnam vergisi

Gazete Osmanlıca. Sol üst köşede gazetenin fiyatına ilişkin bilgiler verilmiş. Sağ tarafta tarih bilgisi var. iki çizgi arasında “Numarası 1” denilmek suretiyle resmi gazetenin sayısına yer verilmiş. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumetinin Resmi Gazetesi olduğu bilgisi yer alıyor.

Toplam 4 sayfadan oluşan Ceride-i Resmiye isimli Resmi Gazetenin ilk sayısının içindekiler ise aşağıdaki gibi:

İÇİNDEKİLER
Hey’et-i Murahhasanın Azîmeti…………………………………………………………….1
Tevcîhât-Mülkiyye……………………………………………………………………………1
Kânûnlar ….…………………………………………………………………………….…….1
85 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnu…………………………………………………………………1
1 Ağnâm-ı Resmiyye Kânunu………………………………………………………………….3
2 Hıyânet-i Vataniyye Kânûnu…………………………………………………………………3
3 Büyük Millet Meclisi İcrâ Vekillerinin Sûret-i İntihâbına Dâir Kânûn …………………….4
4 Muvakkat Temyiz Heyeti Teşkiline Dâir Kânûn…………………………….…………. 4
Î’lânât-ı Resmiyye……………………………………………………………………………4

Burada vergi açısından dikkatimizi çeken, 1 numaralı Kanunun “Ağnam-ı Resmiyye Kanunu” olması. Ağnam koyun anlamına geliyor. Ancak vergi literatürü kapsamında bir tür “Hayvan Vergisi”.  Başka bir deyişle, Türkiye’nin temelleri atılırken çıkarılan ilk kanun bir vergi kanunu. Görüldüğü üzere, bir devletin kuruluşunda vergi ya da finansman hayati öneme sahip.

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

10.09.2018

 

İLK RESMİ GAZETENİN TÜMÜNE ULAŞMAK İSTEYENLER: TIKLAYINIZ.

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.