İstatistikler

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri

Okuyucuya Not:

Bazı istatistikler, belli dönemde yayımlanıp sonra ya tutulmuyor, ya da yayımlanmıyor. Aşağıdaki “yabancı kontrollü girişim istatistikleri” bunlardan. Sadece 2015 yılına ait bir yayına ulaşabildik. İşin ilginç tarafı, böyle değerli bir istatistiğe artık TÜİK’in sayfasından da ulaşamıyorsunuz. Google “yabancı kontrollü girişim istatistikleri” şeklinde bir aramada TÜİK’in sitesinde artık böyle bir sayfanın bulunmadığı uyarısı çıkıyor. TÜİK böyle bir istatistiği sitesinden niçin kaldırır? anlam veremedim. Önemli bir veri.

yabancı kontrollü girişim istatistikleri

Söz konusu istatistiği haber yapmış sitelerden hareketle elde ettik. İlgi duyanlar için sunmak istedik.


Yabancı Kontrollü Girişim Nedir?

Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişimdir.

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması, NACE Rev. 2’ye göre sınıflandırılmıştır. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ), NACE Rev. 2’deki B’den S’ye kadar olan kısımları (K kısmı hariç) kapsamaktadır. YSHİ tamsayım kapsamı ise 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimler ile bazı özellikli faaliyet sınıflarında faaliyet gösteren girişimlerden oluşmaktadır.

TÜİK’in Yabancı Kontrollu Girişim İstatistik Çalışmasının Kapsamı

Bu çalışmanın kapsamını, 2015 YSHİ araştırmasının tamsayım kapsamındaki 111 735 girişim oluşturmaktadır. Bu girişimler, 2015 YSHİ kapsamındaki tüm girişimlere ait üretim değerinin yaklaşık %85’ine sahiptir. Bu girişimlerden 2 622’si yabancı kontrolündedir.

Yabancı Kontrol Oran İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Yabancı kontrol oranı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Üretim değerine göre; 2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin tamsayım kapsamındaki girişimlerde yabancı kontrol oranı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Yabancı kontrol oranı 2014 yılında yüzde 13,8 iken, 2015 yılında yüzde 14,1’e yükseldi. Bu oran 2012, 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 13,6, yüzde 13,4’tü.

Yıllar itibariyle yabancı kontrol oranı, 2006 – 2015


Almanya menşeli girişimler 2015 yılı toplam üretiminin yüzde 2,4’ünü kontrol etti

Tamsayım kapsamındaki girişimlerde 2015 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin yüzde 2,4’ü Almanya’nın, yüzde 1,7’si A.B.D.’nin ve yüzde 1,6’sı Fransa’nın kontrolündeydi.

Toplam üretimde ilk 5 ülkenin kontrol oranı, 2015

Tütün ürünleri imalatının yüzde 84,7’si yabancılar tarafından kontrol edildi

İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek yabancı kontrol oranı yüzde 84,7 ile “Tütün ürünleri imalatı” sektörüne aitti. İkinci sırada yüzde 44,8 ile “Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı”, üçüncü sırada yüzde 39,5 ile “Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” sektörü yer aldı.

İmalat sanayinde yabancı kontrolünün en yüksek olduğu ilk 5 bölüm, 2015

İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretim, orta-yüksek teknolojiye sahip alt sektörlerde yoğunlaştı

İmalat sanayinde, girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı (yüzde 54,7) görüldü. Yüksek teknolojili grup yüzde 4,5, orta-düşük teknolojili grup yüzde 17,5, düşük teknolojili grup yüzde 23,4 paya sahipti.

İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretimin teknoloji düzeylerine göre dağılımı, 2015

Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

14.09.2018

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.