BÜTÇE

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) Tam Metni

Orta Vadeli Program Nedir?

Orta Vadeli Program (OVP), kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan bir belgedir.

Bütçe hazırlıklarının ilk aşaması sayılır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığına bağlı, Bütçe ve Strateji Başkanlığı’nın OVP hazırlık ve uygulama aşamasındaki katkı ve uyumu önemlidir.

2019-2021 Yeni Ekonomi Programı (YEP) (Orta Vadeli Program)

20 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından Yeni Ekonomi Programı (YEP) (New Economy Program- NEP) adıyla açıklanan 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) metni ektedir.

Yeni Ekonomi Programı 2019-2021 (Orta Vadeli Program) Tam Metni İçin TIKLAYINIZ. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Orta Vadeli Program ve Mali Planla ilgili düzenleme:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Orta Vadeli Program ve Mali Planla ilgili düzenleme aşağıdaki gibidir:

 

“Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi(1)

Madde 16- (Değişik birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Cumhurbaşkanlığı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlar.

(Değişik ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.

(Değişik üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/213 md.)          Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül  ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.

(Değişik dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.

   Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.”

 

 

21.09.2018

vergidosyasi.com

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.