MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Üst Yönetimi Eylül 2018 Güncel Liste

26 Eylül 2018 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Üst Yönetimine İlişkin Güncel Listesi

Not: Aşağıdaki Liste Mülga Hazine Müsteşarlığına ilişkin birimleri içermemektedir.

Bakanlık Üst Yönetimi
Bülent AKSU Bakan Yardımcısı
Dr.Nureddin NEBATİ Bakan Yardımcısı
Osman DİNÇBAŞ Bakan Yardımcısı
Hüseyin KARAKUM Vergi Denetim Kurulu Başkanı
Osman DERELİ Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı
Ayşe Berrin DİKMELİK Strateji Geliştirme Başkanı
Hayrettin KURT Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü
Ertan ERÜZ Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürü (Görevlendirme)
Hakan AY Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü (Görevlendirme)
Burcu AYDIN ÖZÜDOĞRU Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürü
Şinasi YURDAKUL Personel Genel Müdürü
Ahmet KOÇYİĞİT İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (Görevlendirme)
Arif YILDIRIM Bilgi İşlem Dairesi Başkanı (Vekalet)
Mehmet KARATAŞ Özel Kalem Müdürü (Vekalet)
Mehmet Ali BERBER Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri (Vekalet)
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Üst Yönetimi
Hamdi GÜLEÇ Kamu İhale Kurumu Başkanı
Ahmet AKSU Özelleştirme İdaresi Başkanı
Necmi KESKİNSOY Gelir İdaresi Başkanı (Vekalet)
Rıza ÇELEN Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu Başkanı
Muammer ÇOLAK Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mücahit CİVRİZ Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı (Tedvir)

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.