VERGİ USUL

Vergi Yüzsüzü Kime Denir? Kime Denmeli?

Vergi Yüzsüzü Tabirinin Teknik Tanımı: Vergi Yüzsüzü Kimdir?

Yüzsüz kelimesi; utanması, sıkılması olmayan, arsız kişi anlamında kullanılmaktadır.

Vergi yüzsüzleri, belli tarih itibariyle Hazine Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarın üzerinde kesinleşen vergi ve cezaları bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre VUK’un 5 inci maddesi uyarınca ilan edilmelerinin vergi mahremiyetini ihlal teşkil etmediği kişileri ifade etmektedir.

Vergi Yüzsüzleri Nerede İlan Edilmektedir?

Vergi yüzsüzü olarak tabir edilen kesinleşmiş vergi borcu bulunanların ilanı, belli tarihler arasında vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, yine belli tarihler arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmaktadır.

Gerçek Vergi Yüzsüzleri

Kamu oyunda, vergi yüzsüzü olarak isimlendirilen kişiler aslında, kesinleşmiş vergi borcu bulunup bunu ödememiş veya ödeyememiş olanları ifade etmesi açısından eksiktir. Bunların bir kısmının gerçekten dürüst mükellef olup ödeme güçlüğü içinde bulunması da mümkündür. Çünkü, ilan edilen vergi borcunu ödeyememiş kişiler çoğunlukla, maliye literatüründeki tabir ile çoğu kez kümese girmiş kazlardır. Ancak, artık yolunacak tüyleri kalmamıştır. Bu nedenle, vergiye tabi gelirlerini hiç beyan etmeyen, türlü türlü yöntemlerle vergi kaçıran, haksız yere indirim ve istisnalardan yararlananlar gerçek vergi yüzsüzleridir. Vergi yüzsüzleri ifadesi gerçek anlamda vergi yüzsüzlerini, vergi kaçakçılarını, vergi radarına hiç takılmayanları ifade etmemektedir.

Kişiye veya işletmeye özel indirim, istisna, muafiyet getirtme gücünü elinde bulundurup, yasal yolla vergiden en baştan kurtulanların kategorize edilmesi ise ayrı bir güçlüktür. 

Vergi Yüzsüzlerinin İlanı Bir Vergi Güvenlik Müessesi midir?

Vergi yüzsüzleri listesi ile vergisini ödemeyenler üzerinde toplumsal bir baskı oluşturulması gibi bir amaç söz konusudur. Ancak, uygulamanın bu amacı gerçekleştirmede etkinliği tartışmalıdır.

Vergi yüzsüzleri listesinde ilk sıralarda yer alanların önemli bir kısmının tahsil kabiliyeti bulunmayan, sahte belge incelemesi sonucunda bulunan matrah üzerine yapılan tarhiyatlara ilişkin olduğu görülmektedir.

2018 yılında ilk 10’da Hilmi Başaran, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., İmarbank Offshore Ltd. Şti., Kross Otomotiv ve Endüstri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ali Türkan, Sportingbet com.alderney Limited yer alıyor.

2018 yılında yayımlanan vergi yüzsüzleri listesinin ilk on sırasında yer alanlar içinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösterenlerin ağırlıkta olması, 10 numaralı yağ, kaçak akaryakıt ve sahte belge işlerine girmiş olanların ağırlığına işaret etmektedir.

2018 Yılında Vergisini Ödemeyenlere İlişkin Açıklama Yapılmasına Konusundaki Düzenleme

Bilindiği üzere, vergi yüzsüzü olarak tabir edilen kişilerin açıklanması 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki,

“Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.”

hükmüne dayanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı için yapılacak yüzsüzlerin açıklanmasında aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. VUK’un 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 501 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır;

a) 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

b) Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

c) Yapılacak açıklamada, 31/12/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2017-31/5/2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

ç) Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulması, ancak aynı Tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği adresler ile ilgili açıklamaları bakımından Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)’nin;

1) (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Vergilendirme Müdürlüğü, Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri,

2) (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine göndermeleri,

uygun görülmüştür.

2019 yılı için de kesinleşmiş borç tutarı 1.000.000 TL olarak uygulanmıştır. 2019 yılında vergi borçlularının ilanına ilişkin usul ve esaslara ilişkin 508 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği için TIKLAYINIZ.

20.10.2018

Güncelleme 12.09.2019 (Son paragraf eklendi.)

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

1 reply »

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s