İstatistikler

Kayıtdışı İstihdam Oranı Azalıyor mu?

Kayıtdışı istihdam verilerine göre 2008’den günümüze (2018/6) kayıtdışı istihdam azalmaktadır.

2008-2018/6 dönemi kayıtdışı istihdam oranlarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Grafik: Kayıtdışı İstihdam Oranları

Kayıtdışı istihdam oranları 2008 2018 dönemi.PNG

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.