Anayasa Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ ÇOK SAYIDA DİLEKÇE VEREN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYMADI.

Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2015/3522 Başvuru Numaralı Cenk Balcıoğlu bireysel başvurusuna ilişkin Kararı 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Başvurunun konusu, çok sayıda dilekçe verilen memura disiplin cezası verilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu yaklaşık 3 yıllık süre zarfında idareye 20 adet dilekçe vermiş, bilgi veya çeşitli taleplerde bulunmuştur.

Bu talepler üzerine idare tarafından ilgili hakkında disiplin soruşturması açılmış ve muhakkik raporunda, başvurucunun sözlü olarak bile çözülebilecek konularda sürekli ve gereksiz yere idareye birçok dilekçe vermek suretiyle idareyi meşgul ettiği belirtilmiştir. İdare, ilgiliye DMK 125/A-d maddesinde düzenlenen usulsüz müracaat ve şikayette bulunma fiili nedeniyle uyarma cezası vermiştir. İlgili normal yargılama süreçlerinde haksız bulunmuş ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ile başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, somut başvuruda başvurucuya disiplin cezası verilmesine ilişkin kararın kamu kurumlarında verilen hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesine ve idarenin işleyişine yönelik önlemlerin bir parçası olduğu, kamu düzeninin sağlanması kapsamında meşru bir amaç taşıdığı ve fiille orantılı olduğu sonucuna vararak,

“A- Başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA, Engin YILDIRIM, ve Celal Mümtaz AKINCI”nın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B- Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 20.09.2018 tarihinde karar verildi.”

Şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Karara karşı oy kullanan üyeler özellikle aşağıdaki hususu dikkat çekmiştir:

anayasa mahkemesi karşı oy yazısı çok sayıda dilekçe verilmesi.PNG

31.10.2018

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.