HARÇLAR

Güncel Pasaport Harçları ve Cüzdan Bedeli

Pasaport Harçları ve Pasaport Defter Cüzdan Bedeli

Pasaport; ilgili ülke yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir.  Türkiye’de umuma mahsus pasaport alabilmek için pasaport harcı ve pasaport cüzdan bedeli ödenmesi gerekir.

5682 sayılı Kanuna göre, Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye’ye girebilmek ve Türkiye’den çıkabilmek için yolcu giriş – çıkış kapılarındaki polis makamlarına usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.

Türk hukukunda pasaportlar:

I – Diplomatik pasaportlar; (Pasaport Harcı Ödemez)

II- Hususi damgalı pasaportlar; (Pasaport Harcı Ödemez)

III – Hizmet damgalı pasaportlar; (Pasaport Harcı Ödemez)

IV – Umuma mahsus pasaportlar. (Pasaport Harcı Öder.)

olmak üzere 4 farklı türdedir.

Yukarıdaki pasaportlardan ilk üçünden birine sahip olanlar pasaport harcı ödemez. Ancak, umuma mahsus bir pasaport alacaksanız pasaportun süresine göre farklı tutarlarda harç ödemeniz gerekir.

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan sürelerine göre, 2019 yılı için aşağıda belirtilen tutarlarda pasaport harcı alınır:

  • 6 aya kadar olanlar: 170,00 TL.
  • 1 yıl için olanlar : 248,40 TL
  • 2 yıl için olanlar : 405,50 TL
  • 3 yıl için olanlar : 575,90 TL
  • 3 yıldan fazla süreli olanlar : 811,60 TL
SüreHarçDefterToplam
6 Ay170,00 TL133,50 TL303,50 TL
1 Yıl248,40 TL133,50 TL381,90 TL
2 Yıl405,50 TL133,50 TL539,00 TL
3 Yıl575,90 TL133,50 TL709,40 TL
3+ Yıl811,60 TL133,50 TL945,10 TL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan sürelerine göre, 2018 yılı için aşağıda belirtilen tutarlarda pasaport harcı alınır:

  • 6 aya kadar olanlar: 137,40 TL.
  • 1 yıl için olanlar : 200,80 TL
  • 2 yıl için olanlar : 327,80 TL
  • 3 yıl için olanlar : 465,50 TL
  • 3 yıldan fazla süreli olanlar : 656,00 TL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir

İlk defa pasaport alıyorsanız, bir de pasaport defter bedeli (cüzdan bedeli) ödemeniz gerekir. 2018 yılı için cüzdan bedeli 108 TL’dir.

Pasaport harç ve pasaport defter bedeli  bankalar aracılığı ile de ödenebilmektedir.

vergidosyasi.com

21.11.2018

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.