KAVRAMLAR

Mali Yerelleşme Nedir?

Mali yerelleşme nedir?

Mali yerelleşme, kamu mali kaynaklarının ve bunların idaresinin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında paylaşımında, yerel yönetimler lehine politikalar üretilmesini içeren süreci ifade eder.

Mali yerelleşmenin temelleri mali federalizm teorisine dayanır. Mali yerelleşme iki farklı şekilde söz konusu olabilir. Bu farklılaşma gelir ve harcamalar açısından ortaya çıkar. Birincisinde bazı vergi ve vergi benzeri gelirlerin yönetimi yerel yönetimlere devredilir ki buna gelir yönlü mali yerelleşme denir. İkincisinde ise, merkezi yönetimde toplanan vergi ve benzeri gelirlerden yerel yönetimlere transfer yapılır. Bu noktada yerel yönetimler harcama yönü ile öne çıkar ki buna harcama yönü ile mali yerelleşme denir.

Aşağıdaki şekilde OECD ülkelerinde 2015 yılı için harcamalar yönü ile mali yerelleşme düzeylerine ilişkin veriler yer almaktadır.

Şekil: OECD ülkelerinde mali yerelleşme açısından ülke karşılaştırmaları (Yerel harcamaların toplam kamu harcamalarına oranı %)

harcamalar açısından mali yerelleşme düzeyi ülkeler oecd.PNG

Kaynak: OECD.

05.12.2018

vergidosyasi.com

2 replies »

  1. Verileri verirken akademik dürüstlüğe uygun şekilde, ana veride ne varsa o yazılır. Sevdiğiniz veya sevmediğiniz ülke ayrımı yaparak veri ve bilgi vermek etik olmaz. Selamlar.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.