Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi: Uzun Süren İhtiyati Haciz Mülkiyet Hakkının İhlalidir.

Anayasa Mahkemesi, 18.12.2018 tarih 30629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Başvuruya ilişkin kararında uzun süren ihtiyati haczin mülkiyet hakkının ihlali olduğu yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi ihtiyati haciz kararı verilmesi ve ihtiyati haczin uzun süredir devam etmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını 2014/17196 başvuru numaralı 25.10.2018 tarihli Hesna Funda Baltalı ve Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti Başvurusunda değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi uzun süren ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili olarak;

“80. somut olayda başvurunun taşınmazı ile ilgili olarak uygulanan ihtiyati haczin yaklaşık on yılı aşkın bir süredir devam etmesinin mülkiyet hakkı sınırlandırılan başvurucuyu -bu sürenin uzunluğu dikkate alındığında- makul olandan daha fazla bir zarara uğrattığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen başvurucunun kamu makamlarının kusuruna dayalı olarak tedbirin uzun sürmesi nedeniyle uğradığı söz konusu zararın giderilmesine ilişkin herhangi bir hukuk yolu mevcut değildir. Dolayısıyla başvurucunun taşınmazı üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmasını sınırlandıran başvuruya konu ihtiyati haciz şerhinin yaklaşık on yılı aşkın bir süreden beri devam ettiği, başvurucunun bu yüzden doğan zararının ise giderilmediği gözetildiğinde uygulanan tedbirin başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Bu durumda başvurucunun mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin olarak somut olay bağlamında devletin pozitif yükümlülüklerinin tam ve etkin bir biçimde yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır.”

demek suretiyle,

  • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkinin iddianın başvurucu Baltalı Gıda Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti’nin ihtiyati haczin makul sürede sonuçlanmadığı yönünden KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

karar vermiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının tam metni için TIKLAYINIZ.

18.12.2018

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.