VERGİ USUL

Amortisman Ayırma/doğrudan gider yazma Sınırı, limiti

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortismanın konusunu teşkil etmektedir.

Aynı maddede doğrudan gider yazılacak demirbaşlar ve peştemallıklara ilişkin parasal limite de yer verilmiştir. Söz konusu limit amortisman ayırma sınırı olarak da bilinmektedir. 2018 yılında 1.000 TL olan amortisman ayırma sınırı, 2019 yılında 504 Sıra Numaralı VUK Tebliği ile 1.200 TL olarak belirlenmiştir. 2020 yılında 513 Sıra Numaralı VUK Tebliği ile tutar 1.400 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre 2020 yılı için 1.400 TL yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

Tablo: Önceki Yıllar Amortisman Ayırma Alt Sınır Rakamları

YILLAR

TUTAR

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2020
2019
2018
1.400
1.200
1.000
VUK Genel Tebliği Sıra No:513
VUK Genel Tebliği Sıra No:504
VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

02.01.2019

Güncelleme 30.12.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.