VERGİ AKADEMİ

OECD Bölgesinde Vergi Yapısı Göstergeleri

Vergi yapısı, vergilerin hangi vergi türlerinden oluştuğunu ifade etmek için kullanılmaktadır Esas itibariyle dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı üzerinden vergi yapısı analizleri  yapılmaktadır. OECD vergi gelirlerini sınıflandırmakta ve bu sınıflara göre vergi yapısı analizi yapmaktadır.

Aşağıda OECD bölgesinde vergi yapısına ilişkin veriler 1965-2016 dönemi itibariyle yer almaktadır.

OECD bölgesinde vergi yapısı yıllar itibariyle değişim

Yukarıdaki verilerden yıllar itibariyle genel vergi yükünde bir artış trendinin bulunduğu görülmektedir. Dolaysız vergilerin oranı artarken özel tüketim vergisi azalmıştır. KDV önce artış trendine girmiş sonra belli oranlarda sabitlenmiş gözükmektedir. Sosyal güvenlik primleri ise belirgin bir artış trendine sahiptir.

02.01.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.